Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa chi trả đối tượng chế độ chính sách 19.6 tỷ đồng

Hiệp Hòa chi trả đối tượng chế độ chính sách 19.6 tỷ đồng

by HiephoaNet

 

Trong những năm qua, các cấp ngành trong huyện đã tích cực thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện đúng các quy định về chi trả trợ cấp cho các các đối tượng chính sách xã hội, đảm bảo kịp thời đúng quy định. Đặc biệt quan tâm đến chế độ cho các đối tượng là con em thương binh liệt sĩ, các đối tượng bị ảnh hưởng chất độc hóa học Dioxin. Thường xuyên tổ chức các đợt khám sức khỏe cho các đối tượng nhiễm chất độc hóa học, lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trợ cấp. Công tác đền ơn đáp nghĩa hàng năm cũng được các cấp, ngành quan tâm, tặng quà nhân dịp các ngày lễ tết… cho các đối tượng. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã thực hiện chi trả cho các đối tượng hưởng chế độ chính sách với tổng số tiền chi trả trợ cấp là 16,9 tỷ đồng.

Thời gian tiếp theo, các cấp ngành trong hyện tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chế độ chính sách, thẩm định rà soát thực hiện các chính sách ưu đãi chăm lo tới người có công, thực hiện tốt an sinh xã hội trên địa bàn. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” đối với người có công.

Vân Anh, 23/7/2010

 

Related Articles

Leave a Comment