Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa:đoàn kết, dân chủ, giữ gìn kỷ cương, an toàn xã hội

Hiệp Hòa:đoàn kết, dân chủ, giữ gìn kỷ cương, an toàn xã hội

Đăng bởi HiephoaNet

 

Xác định rõ dân chủ là mục đích, là động lực của nhân dân nên Ban công tác mặt trận khu dân cư ở nhiều cơ sở đã biết phát huy tinh thần tình đoàn kết, dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” nhằm bảo vệ lợi ích của nhân dân trong mọi vấn đề và lĩnh vực đời sống xã hội ở cơ sở. Vì vậy trong những năm qua, Mặt trận tổ quốc các cấp trong huyện đã đặt 219 hòm thư góp ý của nhân dân ở 219 khu dân cư để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình. Thông qua hòm thư góp ý giúp nhân dân mạnh dạn trình bày quan điểm, ý kiến của mình về các vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, thẳng thắn tố giác các loại tội phạm, tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Qua đây, nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân đã được giải quyết kịp thời tạo niềm tin cho nhân dân đối với các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần đảm bảo kỷ cương, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư.

Vân Anh, 20/7/2010

 

Bài liên quan

Gửi bình luận