Trang chủ Quảng cáo Hiệp Hoà tổng kết phong trào ” Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”

Hiệp Hoà tổng kết phong trào ” Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”

Đăng bởi HiephoaNet

Huyện Hiệp Hoà vừa tổ chức tổng kết 10 năm phong trào “toàn dân đoàn  kết xây dựng đời sống văn hoá ” và 15 năm phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư.


Trong 10 năm qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tiếp tục phát triển sâu rộng trong phạm vi toàn huyện, đã trở thành phong trào xã hội rộng lớn, ngày càng đi vào nền nếp có chất lượng và hiệu quả. Việc xây dựng gia đình văn hoá ở các xã, thị trấn đã phát triển mạnh, xây dựng làng văn hoá  được quần chúng nhân tích cực hưởng ứng . Đến nay toàn huyện đã có 199 nhà văn hoá thôn (làng), khu phố không kiêm, 75 câu lạc bộ văn nghệ quần  chúng ra đời… đã góp phần đáp ứng nhu cầu trong đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân. Cùng với đó là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hoá khu dân cư, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào học tập lao động sáng tạo đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn huyện.
Sau 15 năm đến nay cuộc vận động “toàn dân  đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” trên địa bàn huyện Hiệp hoà đã và đang đi vào cuộc sống đem lại hiệu quả thiết thực. Qua các nội dung của cuộc vận động như: đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế thực hiện xoá đói giảm nghèo, đoàn kết phát huy truyền thống tổ đẹp của dân tộc, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hoá – giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục… đã  góp phần phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền MTTQ và các đoàn thể nhân dân ngày càng vững mạnh.
Tại hội nghị, huyện Hiệp Hoà đã tổ chức khen thưởng cho 13 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào “toàn dân đoàn  kết xây dựng đời sống văn hoá ” và 5 tập thể 5 cá nhân có nhiều thành tích trong 15 năm  thực hiện phong trào toàn dân  đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư.

Khánh Hoà – Đài truyền thanh Hiệp Hoà,16/7/2010

Bài liên quan

Gửi bình luận