Home Quảng cáo Hiệp Hoà hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hoá

Hiệp Hoà hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hoá

by HiephoaNet

5 năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, huyện Hiệp Hoà đã quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giả trí của các tầng lớp nhân dân trong huyện. UBND huyện đã có cơ chế hỗ trợ các thôn xây dựng các thiết chế văn hoá với mức hỗ trợ mỗi năm khoảng 800 triệu đồng. Sau 5 năm đã có hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ cho hoạt động này. Ngoài ra, các thôn, xã đã huy động nguồn ngân sách xã và sự đóng góp của nhân dân để xây dựng nhà văn hoá và các nhà thi đấu thể thao.

Nhờ đó đến nay, toàn huyện có 127 nhà văn hoá kiên cố, 8 nhà luyện tập, thi đấu thể thao, 99 sân bóng đá, 68 sân bóng chuyền, 227 sân cầu lông, 54 sới vật…

Cùng với đó, huyện Hiệp Hoà đã tăng cường công tác quản lý về văn hoá, tạo môi trường thuận lợi để phong trào văn hoá cơ sở, các hoạt động văn hoá phát triển lành mạnh, đúng hướng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Đánh bóng bàn tại khu Trung tâm văn hóa thôn Đồng Tâm, xã Thường Thắng. Ảnh Nguyễn Thế Tính

Phương Nhung, Đài TT Hiệp Hoà, 12/7/2010

Related Articles

Leave a Comment