Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hoà: cần đẩy mạnh việc thu hút đầu tư và phát triển cụm công nghiệp

Hiệp Hoà: cần đẩy mạnh việc thu hút đầu tư và phát triển cụm công nghiệp

Đăng bởi HiephoaNet

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hiệp Hòa về tình hình thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Công Thương.


Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh đánh giá Hiệp Hòa là một trong những huyện có tiềm năng về phát triển công nghiệp. Cấp ủy, chính quyền huyện Hiệp Hòa đã có sự quan tâm và đạt được kết quả bước đầu về thu hút đầu tư, phát triển cụm công nghiệp. Trên địa bàn huyện đã có 5 cụm công nghiệp được quy hoạch, với tổng diện tích 177ha; trong đó có 4 cụm công nghiệp được hình thành (Cụm công nghiệp Hợp Thịnh: 50 ha, Cụm công nghiệp Đức Thắng: 7 ha, Cụm công nghiệp Lương Phong – Đoan Bái 50 ha, Cụm công nghiệp Hùng Sơn 20 ha). Số dự án thu hút đầu tư vào địa bàn tăng nhanh, đến nay huyện đã thu hút được 24 dự án, với số vốn đăng ký trên 800 tỷ đồng và 4 triệu USD. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà huyện Hiệp Hòa cần sớm khắc phục, đó là: cán bộ, nhân dân trong huyện còn chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của phát triển cụm công nghiệp; công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn; sự phát triển các cụm công nghiệp chưa tương xứng với những tiềm năng, lợi thế của huyện,…
Để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hiệp Hòa trong quá trình phát triển công nghiệp cần gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực của huyện, của tỉnh. Công tác thu hút đầu tư cần lưu ý đến các vấn đề: suất đầu tư, trình độ công nghệ, sự đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, ngân sách địa phương, bảo vệ môi trường…Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp; chủ động đào tạo nguồn nhân lực để cung ứng cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Trước mắt, huyện cần đánh giá đúng thực trạng phát triển cụm công nghiệp, rà soát lại những công việc cần phải làm để thực hiện chuyển đổi các cụm công nghiệp đã được hình thành theo quy định tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 39/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương. Tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả, tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Công Thương rà soát tình hình thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 39/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, hạn chế thấp nhất việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp./.
Nguyễn Văn Nhân – bacgiang.ogv

Bài liên quan

Gửi bình luận