Home Quảng cáo Cần đẩy mạnh ý thức văn hóa giao thông cho người tham gia giao thông

Cần đẩy mạnh ý thức văn hóa giao thông cho người tham gia giao thông

by HiephoaNet

Hiện nay công tác đảm bảo ATGT, nhất là xây dựng văn hóa gioa thông đang được Đảng, chính quyền, lực lượng chức năng và toàn xã hội quan tâm. Những thông điệp thông tin tuyên truyền về những việc làm thiết thực để thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, chủ động xóa bỏ thói hư, tật xấu, tác phong tùy tiện khi tham gia giao thông, xây dựng ý thức tự giác chấp hành quy tắc giao thông và đẩy mạnh các phong trào thi đua người tốt, việc tốt trong công tác đảm bảo ATGT.

Thế này là thiếu văn hoá khi tham gia giao thông

Để văn hóa giao thông thực sự có hiệu quả, chúng ta cần phải triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm TT ATGT và sự quan tâm vào cuộc của tất cả các cấp, ngành, toàn thể nhân dân. Cần phải tăng cường đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục PL giao thông, tích cực tổ chức các hội thi viết, vẽ ảnh, tọa đàm lồng ghép đưa kiến thức ATGT vào các chương trình học và xây dựng nếp sống văn hóa bền vững tại các khu dân cư. Ngoài ra cần xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng gioa thông, thực hiện các biện pháp chống ùn tác, đảm bảo gioa thông thông suốt, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Như vậy, để văn hóa giao thông trở thành nếp sống, thói quen của người tham gia gioa thông, ngoài việc phải hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ATGT, đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông, thì công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức của người tham gia giao thông  là yếu tố quyết định. Vì vậy, hơn lúc nào hết, mỗi người chúng ta cần có những hành động thiết thực hơn trong việc vận động toàn dân tích cực xây dựng thực hiện và nhân rộng văn hóa giao thông; đẩy mạnh ý thức chấp hành luật gioa thông để góp phần làm giảm TNGT, từ đó xây dựng xã hội an toàn, văn minh, giàu mạnh.

Nguyễn Thị Vân Anh, Đài Truyền thanh Hiệp Hoà, 30/6/2010.

Related Articles

Leave a Comment