Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp

Hiệp Hòa: Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp

by HiephoaNet

Thời gian qua huyện Hiệp Hòa luôn chú trọng thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, TTCN, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi về nguồn vốn, tạo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động. Đồng thời có những chính sách hỗ trợ ưu đãi, mở các lớp khởi sự doanh nghiệp, tuyên truyền, tập huấn về chế độ kế toán, kiểm toán, phương pháp kinh doanh, quản trị doanh nghiệp…để các hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh nhận thức rõ lợi ích khi thành lập doanh nghiệp.  
Trong 6 tháng đầu năm 2010, toàn huyện Hiệp Hòa có 22 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký trên 70 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp có trên địa bàn là 177 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký gần 800 tỷ đồng. trong đó có 130 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thời gian tới UBND huyện tiếp tục thực hiện các biện pháp tạo tiền đề nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp tăng nhanh trên địa bàn toàn huyện.

Vân Anh – Đài TT Hiệp Hoà, 2/7/2010

Related Articles

Leave a Comment