Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hoà: Khai mạc động viên huấn luyện kiểm tra sẵn sàng ĐVQNDB

Hiệp Hoà: Khai mạc động viên huấn luyện kiểm tra sẵn sàng ĐVQNDB

by HiephoaNet

Sáng 16/6/2010, UBND huyện Hiệp Hoà tổ chức khai mạc động viên huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2010.

Dự khai mạc có đồng chí Vũ Văn Bản – Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí Phạm Thanh Sơn – CT HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Kỳ – CT UBND huyện; các đồng chí trong TTHU, HĐND, UBND, MTTQ huyện, các đồng chí là thanh viên hhội đồng NVQS huyện; đại diện các ban ngành đoàn thể và các quân nhân dự bị động viên toàn huyện.

Căn cứ vào chỉ tiêu được giao, Bộ chỉ huy quân sự huyện đã cùng các đơn vị nhận nguồn tổ chức rà soát, sắp xếp, bổ sung, thay thế và bổ nhiệm, miễn nhiệm quân nhân dự bị vào các đơn bị dự bị động viên đúng chỉ tiêu. Tổ chức huy động huấn luyện, kiểm tra SSĐV quân nhân dự bị đạt tiêu chuẩn trên giao, đúng thời gian quy định, nâng cao khả năng SSĐV, trình độ chỉ huy và quản lý quân nhân dự bị của các đơn vị dự bị động viên, thống nhất tổ chức biên chế, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên, nâng cao khả năng huy động lực lượng dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị dự bị động viên.  Đơn vị các xã, thị trấn sẽ tổ chức huấn luyện, kiểm tra SSĐV quân nhân dự bị, ký kết biên bản, thống nhất thời gian phúc tra, địa điểm huy động, bàn giao quân nhân dự bị với các đơn vị nhận nguồn, công tác bảo đảm cho việc huy động, kiểm tra SSĐV chặt chẽ, đúng tiến độ. Tăng cường quản lý chặt chẽ số quân nhân dự bị trên địa bàn, nắm chắc số QNDB thường xuyên đi làm ăn xa, nhất là số quân nhân dự bị làm việc trong các khu công nghiệp, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, kịp thời động viên đạt chỉ tiêu, đúng thời gian quy định.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Kỳ nhấn mạnh việc tổ chức huấn luyện, kiểm tra SSĐV quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng hùng mạnh. Vì vậy, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với các đơn vị nhận nguồn, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền. Đồng thời, phải thống nhất danh sách huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên của từng đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, đưa công tác huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng cao.

Nguyễn Thị Vân Anh – Đài TT Hiệp Hoà, 16/6/2010.

Related Articles

Leave a Comment