Home Tin TứcKinh tế Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang: Giám sát tại các xã Thanh Vân, Hoàng Vân

Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang: Giám sát tại các xã Thanh Vân, Hoàng Vân

by HiephoaNet

Thường trực HĐND huyện vừa giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong quý I.2010; việc thực hiện Luật tổ chức HĐND, UBND về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tại các xã Thanh Vân, Hoàng Vân.

Qua giám sát, công tác nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã trong tổ chức kỳ họp, TXCT, giám sát, ban hành văn bản QPPL… đều được thực hiện tốt, bước đầu có sự chuyển biến, hiệu quả; cơ cấu kinh tế của 2 xã tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH quý I cơ bản đạt kế hoạch, đời sống nhân dân ổn định và tiếp tục cải thiện. Tuy nhiên, việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả ra diện rộng chưa nhiều, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động đạt thấp, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn ở mức cao… Thường trực HĐND huyện đề nghị các xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.

Phương Nhung

Nguồn: http://www.nguoidaibieu.com.vn/

Hiephoa.net đăng lại 15/6/2010

Related Articles

Leave a Comment