Trang chủ Tin TứcKinh tế Thông báo xét tuyển dụng viên chức năm 2010

Thông báo xét tuyển dụng viên chức năm 2010

Đăng bởi HiephoaNet

 

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự xét tuyển:

Đối tượng tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Bắc Giang. Riêng đối với các đơn vị thuộc ngành Giáo dục, ngành Y tế chỉ tuyển dụng viên chức làm công việc hành chính là: Kế toán, Văn thư, Thủ quỹ, Công nghệ thông tin, Y tế trường học, thư viện, thiết bị trường học (không thực hiện tuyển giáo viên ngành Giáo dục – đào tạo và viên chức chuyên môn ngành Y tế).

Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp; người kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng. Trường hợp người hộ khẩu ngoài tỉnh phải có trình độ tiến sỹ hoặc thạc sỹ (trước khi đi học thạc sỹ đã tốt nghiệp đại học chính quy trường công lập đạt loại khá), đúng chuyên ngành cần tuyển.

b) Tuổi đời dự tuyển đủ 18 đến dưới 40 tuổi đối với nam, 35 tuổi đối với nữ (đảm bảo có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội khi đến tuổi nghỉ hưu).

c) Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng.

d) Về trình độ, chuyên ngành: Những người có trình độ đáp ứng chuyên ngành đúng với ngạch cần tuyển. Một số ngạch thuộc khối Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể như sau:

Ngạch Thư viện:

Đối với các trường tiểu học: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Thư viện, thông tin thư viện hoặc tốt nghiệp Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang hệ chính quy chuyên ngành Sư phạm Văn, Lịch sử, Địa lý;

Đối với THCS: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Thư viện, thông tin thư viện hoặc tốt nghiệp Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang hệ chính quy chuyên ngành Sư phạm Văn, Lịch sử, Địa lý;

Ngạch Văn thư: Các trường tiểu học và THCS: Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Văn thư, Văn thư – Lưu trữ, hành chính văn thư hoặc tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang hệ chính quy.

Ngạch thiết bị trường học: Đối với các trường tiểu học, THCS: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết bị trường học; tốt nghiệp Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang hệ chính quy ngành sư phạm Toán – Lý – Hoá – Sinh.

Ngạch y tế trường học: Có trình độ từ trung cấp y, chuyên ngành điều dưỡng hoặc Y sĩ của Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang, trường đại học, cao đẳng của Trung ương được phép tuyển sinh tại tỉnh Bắc Giang theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đã vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Đối tượng không xét tuyển đợt này: Những người đã được tuyển dụng vào làm việc tại trạm y tế xã, phường, thị trấn theo Quyết định 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Số lượng tuyển: Tuyển dụng 619 người, cụ thể từng khối như sau:

– Đơn vị trực thuộc các Sở: 94 (Đại học 57; Cao đẳng 11; Trung cấp 26).

– Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và đơn vị được phân cấp: 44 (Đại học 24; Cao đẳng 05; Trung cấp 15).

– Các tổ chức hội: 04 (Đại học 01; Trung cấp 03).

– Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thành phố: 477 (Đại học 15; Cao đẳng 218; Trung cấp 244). (cơ cấu cần tuyển của từng cơ quan niêm yết tại Sở Nội vụ).

3. Chế độ ưu tiên trong xét tuyển:

– Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đăng ký dự tuyển vào các huyện miền núi Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam; thương binh, con liệt sỹ; con thương binh hạng 1, con bệnh binh hạng 1; đối tượng cử tuyển được cộng 30 điểm.

– Những người dân tộc thiểu số còn lại, người có hộ khẩu ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đăng ký dự tuyển vào các huyện miền núi  Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam; con thương binh, con bệnh binh các hạng còn lại; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động được cộng 20 điểm.

– Những người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định trợ cấp thường xuyên); người có trình độ thạc sĩ, tốt nghiệp đại học loại giỏi không thuộc đối tượng ưu tiên tuyển trước; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm.

* Người dự xét tuyển có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất.

4-Cách tín4h điểm và xác định người trúng tuyển:

4.1. Cách tính điểm:

Điểm học tập là kết quả học tập trung bình toàn khóa, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

Tổng số điểm tính xét tuyển bao gồm: điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm ưu tiên được quy định tại mục 3, phần II của Kế hoạch này.

4.2. Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển, thứ tự xét tuyển theo từng đối tượng như sau:

– Tuyển hết những người có trình độ tiến sĩ;

– Tuyển trước người tốt nghiệp thạc sĩ (trước khi học thạc sĩ đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy trường công lập đạt loại khá); người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trường công lập hệ chính quy (không phải hệ liên thông); những người học chính quy trường công lập tiếp đến là người tốt nghiệp các trường thuộc hình thức đào tạo khác. Thứ tự xác định trúng tuyển như sau: Trên cơ sở thứ tự xét tuyển trên, lần lượt tính từ người có tổng số điểm cao nhất đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

– Riêng ngạch thư viện, văn thư, thiết bị trường học ở các trường học thực hiện ưu tiên tuyển trước những người có đúng chuyên môn ngạch thư viện, văn thư, thiết bị trường học mới tuyển đến thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang.

Trường hợp hai người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: Người có trình độ cao hơn; người xếp loại tốt nghiệp cao hơn; người có điểm học tập cao hơn; người có điểm tốt nghiệp cao hơn; người thuộc diện ưu tiên cao hơn.

5. Hồ sơ, lệ phí xét tuyển:

5.1. Hồ sơ: Mỗi thí sinh đăng ký dự xét tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển của thí sinh do Sở Nội vụ phát hành, bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

– Bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan bố, mẹ người dự xét tuyển, hồ sơ có ảnh đóng dấu giáp lai.

– Giấy chứng nhận sức khoẻ của đơn vị y tế có thẩm quyền cấp (còn giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

– Bản sao giấy khai sinh.

– Bản sao các văn bằng chứng chỉ.

– Bản sao học bạ hoặc bảng điểm học tập.

– Bản sao các chứng nhận ưu tiên (nếu có).

– 02 phong bì có dán tem có ghi rõ địa chỉ người nhận.

Thí sinh chỉ được nộp hồ sơ vào một vị trí cần tuyển và phải chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu vi phạm hoặc khai sai sự thật phải huỷ bỏ quyết định tuyển dụng (nếu trúng tuyển).

5.2. Lệ phí xét tuyển:

– Lệ phí xét tuyển 50.000 đ/thí sinh

– Tiền hồ sơ: 10.000 đ/bộ.

6. Thời gian, địa điểm:

– Hội đồng thông báo công khai lên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh từ ngày 28-5-2010 đến ngày 31-5-2010.

– Bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: Từ ngày 01/6/2010 đến 16 giờ 30 ngày 11-6-2010.

Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần tại các địa điểm sau:

Bán hồ sơ: Tại Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Nhận hồ sơ:

+ Tại Phòng Nội vụ của các huyện, thành phố đối với thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào các đơn vị trực thuộc huyện, thành phố.

+ Tại Sở Nội vụ đối với thí sinh dự xét tuyển vào các đơn vị thuộc Sở, ngành của tỉnh.

– Thực hiện sơ tuyển ở các đơn vị từ 15/6/2010 đến hết ngày 20/6/2010.

– Hội đồng thông qua kết quả xét tuyển, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả xét tuyển trước 10/7/2010.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với Sở Nội vụ qua Phòng Công chức, viên chức và đào tạo (số điện thoại 3554.908) để giải đáp.

 

Related Articles

Gửi bình luận