Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Khổ cái dạ dày

Khổ cái dạ dày

by HiephoaNet

Giá lên cấp ba

Lương vào cấp một

Giá lên tuồn tuột

Lương mỏi chân theo

Mỗi ngày giá leo

Là ngày lương tụt

Ba đồng ba cọc

Phải tính chi li

Giá ngồi ngựa phi

Thì lương xuống dốc

Lương thì gầy dộc

Giá béo kếch xù

Lương mà ngâm tôm

Giá liền lấn át

Dạ dày đau xót

Biết tính sao đây

Khổ nhất dạ dày

Chỉ do Lương, Giá.

Nguyễn Minh Họa – Câu lạc bộ thơ Thường Thắng, 4/5/2010

Related Articles

Leave a Comment