Trang chủ Tin TứcKinh tế Trao đổi về viết biên niên sử cựu chiến binh

Trao đổi về viết biên niên sử cựu chiến binh

Đăng bởi HiephoaNet
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Hội Cựu chiến binh Việt Nam thành lập đã được 20 năm. Hai mươi năm qua, theo Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị  (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới- đăng trên Thông tin CCB số 201 – tháng 4/2010:
… “Hội CCB Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc, hoạt động có hiệu quả,nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống; tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; vận động, tập hợp, phát huy vai trò tích cực của CCB ở cơ sở; tham gia công tác đối ngoại nhân dân…
Hội CCB Việt Nam tiếp tục khẳng định là một đoàn thể chính trị – xã hội hoạt động có hiệu quả, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao; nhất là việc tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở và hòa giải trong nhân dân.”…
Thực hiện chủ trương của BCHTW Hội CCB Việt Nam về việc viết biên niên sử để xây dựng truyền thống lâu dài của Hội; được sự chỉ đạo của Thường trực Hội CCB tỉnh Bắc Giang, sáng nay, Hội CCB huyện Hiệp Hòa đã tổ chức hội nghị trao đổi về việc viết biên niên sử ở Hội CCB các cơ sở trong huyện. Đ/c Đoàn Cảnh Quốc, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Hội đã trực tiếp trao đổi về việc viết biên niên sử với 26 Chủ tịch Hội CCB cơ sở xã trong huyện Hiệp Hòa. Đ/c đã nói rõ quan điểm, khái niệm, nội dung, phương pháp tiến hành viết biên niên sử. Năm 2004, một số cơ sở, kể cả cấp huyện đã có biên soạn, nhưng mới chỉ ở dạng kỷ yếu, chưa thể hiện được nội dung, hình thức của một cuốn biên niên sử.
Qua trao đổi, hội nghị hoàn toàn nhất trí về quan điểm, về sự cần thiết, lợi ích của việc viết biên niên sử của Hội CCB các cấp. Hội nghị cũng thống nhất về khái niệm, nội dung, hình thức, biện pháp, cách thức tổ chức biên soạn và phấn đấu hoàn thành trước khi kết thuc nhiệm kỳ VI (2006-2011) Hội CCB cơ sở.
Bài và ảnh: Nguyễn Thế Tính, 15/5/2010

Bài liên quan

Gửi bình luận