Home Quảng cáo Đông Lỗ: Học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh

Đông Lỗ: Học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh

by HiephoaNet

Sáng 7/5/2010 Đảng bộ xã Đông Lỗ triển khai kế hoạch thực hiện học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về “xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, là đạo đức, là văn minh”.
Tại đây hơn 200 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được đồng chí Nguyễn Thị Mạnh Hiền – phó Ban Tuyên giáo huyện truyền đạt nội dung chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ đề trọng tâm về học tập tấm gương của Bác là xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, là đạo đức, là văn minh, tuyên truyền, phổ biến trong từng Đảng viên, từng chi, Đảng bộ về sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao đạo đức cách mạng, quýet sạch chủ nghĩa cá nhân, Nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân.
Qua đó làm cho cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và lối sống.

Vân Anh – Đài TT Hiệp Hòa, 11/5/2010.

Trang hiephoa.net được hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Mozilla Firefox và Google Chrome

 

 

 

Related Articles

Leave a Comment