Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa triển khai kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ

Hiệp Hòa triển khai kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ

by HiephoaNet

BTG huyện ủy vừa xây dựng và triển khai kế hoạch “triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Theo đó, đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội được kết hợp với sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được triển khai từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2014. Nội dung tuyên truyền, giáo dục tập trung ôn lại giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch HCM, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc; Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiwwpj cách mạng, tấm gương đạo đức của Người kết hợp với tuyên truyền về việc thực hiện chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM ; Tuyên truyền những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch HCM, khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình; phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm hay của địa phương, đơn vị trong thực hiện Di chúc và học tập, làm theo tấm gương đạo đức HCM; Chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lãnh tụ; phê phán nhưng tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người; Tuyên truyền về các hoạt động nhân dịp kỷ niệm, việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị ở các địa phương, đơn vị trong huyện.

Thông qua sinh hoạt chính trị của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch HCM; Đồng thời mỗi tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể bổ sung vào phương hướng phấn đấu, làm theo.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Related Articles

Leave a Comment