Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Thăm trận tuyến sông Cầu

Thăm trận tuyến sông Cầu

by HiephoaNet
Như Nguyệt ngày 10.4.2014
 
 
Đứng trên trận tuyến sông Cầu,
Vẳng nghe Ngô Tuấn(1) đọc câu sơn hà.
Biên cương, biển đảo của ta
Cớ sao bay nhận ao nhà của bay.
Mấy đời mượn đất phơi thây,
Xương trồng gò nổi(2) mà bay không chừa.
Bắc. Nam trời định từ xưa.
Cõi bờ đất việt có vua trị vì.
Muôn dân từ thuở hàn vi,
Một lòng giữ nước biên thùy đảo xa.
Vun trồng vườn phúc quốc gia,
Cây nhân kết trái, ông cha truyền đời.
Cháu con nay sống ngược xuôi,
Lời Lý Thường Kiệt ngời ngời khắc sâu.
 
      Mạnh Hùng CCB Việt Nam: 0983180109
(1) Ngô Tuấn là tên thật của Lý Thường Kiệt trước chiến thắng sông Như Nguyệt.
(2) Gò nổi: hay còn gọi là gò xác nay thuộc xã Mai Đình huyện Hiệp Hòa ( bờ bắc sông cầu).
 

Related Articles

Leave a Comment