Trang chủ Tin TứcKinh tế 10 năm tiến bước của Hội Nông Dân huyện Hiệp Hòa

10 năm tiến bước của Hội Nông Dân huyện Hiệp Hòa

Đăng bởi HiephoaNet
Tôi gặp anh Nguyễn Quốc Trí Phó Chủ tịch Hội Nông Dân huyện Hiệp Hòa tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị BCHTW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông Dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HDDH nông nghiệp, nông thôn” của Đảng ủy xã Thường Thắng. Phát biểu tại hội nghị, anh cho biết: 10 năm (2000-2009) Hội Nông Dân huyện Hiệp Hòa đã có một bước tiên vượt bậc.
Năm 2000, Hội có 4 cái nhất tỉnh là: hội viên ít nhất; đảng viên tham gia Hội ít nhất; Quỹ hỗ trợ nông dân ít nhất; Số thôn chưa có chi hội nhiều nhất; được tỉnh xếp thứ 9/10 huyện, thị.
Năm 2009, số hội viên từ 9692 lên 28691, chiếm 74,7% số hộ nông dân; Số  chi hội từ 182 lên 229, chiếm 100% số thôn; Quỹ hoạt động tăng 7,1 lần; Quỹ hỗ trợ nông dân cơ bản tăng trong kỳ với 547 triệu đồng; Vốn vay Ngân hàng Nông nghiệp từ 0,5 tỷ lên 105 tỷ, Ngân hàng CSXH từ 0,8 tỷ lên 57 tỷ; phân bón trả chậm cho nông dân đạt trên 2000 tấn/năm; Tập huấn kỹ thuật trên 400 lớp/năm. Chi hội vững mạnh từ 95 chi hội lên 166 chi hội (có 88 chi hội vững mạnh cấp huyện, tăng 1,7 lần); Hội cơ sở vững mạnh từ 8 lên 22/26 cơ sở xã, thị trấn, trong đó có 10 cơ sở vững mạnh toàn diện, tăng 2,75 lần so với năm 2000. Hai năm: 2008 – 2009 được Hội Nông dân tỉnh công nhận là đơn vị xuất sắc. Anh đã đánh giá về Hội Nông Dân xã Thường Thắng:
Hội Nông Dân xã Thường Thắng là một minh chứng cụ thể cho bước tiến của Hội Nông Dân huyện Hiệp Hòa với những kết quả cụ thể: số hội viên tăng 2,9 lần; số đảng viên tham gia Hội tăng, đạt 100% số đảng viên trong độ tuổi lao động. Các phong trào đều mạnh, nhất là phong trào phát triển kinh tế gia đình, số gia đình hội viên sản xuất kinh doanh giỏi tăng nhanh, từ một vài hộ năm 2000 lên hàng trăm hộ hiện nay; hoạt động có hiệu quả, 9/10 năm đạt cơ sở vững mạnh…
Dưới đây là một số hình ảnh hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 59 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua sản xuất của nông dân xã Thường Thắng.
Ảnh 1: Thường vụ BCH Hội Nông Dân chuẩn bị cho hội nghị tổng kết

Bài và ảnh Nguyễn Thể Tính, 25/4/2010.

 

 

 

 

 

 

 


Bài liên quan

Gửi bình luận