Home Quảng cáo Các quy tắc để làm một bài thơ

Các quy tắc để làm một bài thơ

by HiephoaNet

Hiệp hòa có rất nhiều nhà thơ nghiệp dư, các xã thôn có nhiều câu lạc bộ thơ. Ban biên tập Hiephoa.net xin giới thiệu các quy tắc để làm một số loại thơ như thơ lục bát, thất ngôn bát cú, thơ đường luật, thơ 6 chữ, thơ 5 chữ, thơ 4 chữ, thơ 8 chữ ….

Mời xem >>

Related Articles

Leave a Comment