Home Tin TứcKinh tế Các trường hợp sinh con thứ ba không vi phạm Pháp lệnh Dân số [528]

Các trường hợp sinh con thứ ba không vi phạm Pháp lệnh Dân số [528]

by HiephoaNet
Nhằm phát triển dân số bền vững, mang lại cuộc sống ổn định cho mọi gia đình, ngày 8/3/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.
 
Theo đó, Nghị định này nêu rõ các trường hợp không vi phạm quy định sinh 1 hoặc 2 con. Bao gồm:
  • Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm dân số (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  • Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh 3 con trở lên;
  • Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh 2 con trở lên;
  • Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi;
  • Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có 2 con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận;
  • Cặp vợ chồng mà một hoặc cả hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh 1 con hoặc 2 con trở lên trong cùng một lần sinh.
Quy định này không áp dụng cho trường hợp tái hôn giữa hai người từng có 2 con chung trở lên và hiện còn đang sống; Phụ nữ chưa kết hôn sinh 1 hoặc 2 con trở lên trong cùng một lần sinh.
 
Nghị định cũng nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, định kỳ 5 năm, công bố tên dân tộc có số dân dưới 10.000 người, tên dân tộc có tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết (dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân). Bộ Y tế ban hành danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo để xác định đối tượng.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2010./.
 
BBT, Nguồn: Nghị định số 20/2010/NĐ-CP

Related Articles

Leave a Comment