Home Quảng cáo Tọa đàm về truyền thống 80 năm hoạt động của ngành Tuyên giáo

Tọa đàm về truyền thống 80 năm hoạt động của ngành Tuyên giáo

by HiephoaNet

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Hòa,ngày 13/4/2010, Đảng ủy xã Thường Thắng đã tổ chức tọa đàm về truyền thống 80 năm hoạt động  của ngành Tuyên giáo kết hợp với việc giới hiệu sáng tác thơ, đọc thơ, ngâm thơ của câu lạc bộ thơ xã Thường thắng.

Hội nghị có mặt đông đủ các đ/c trong Đảng ủy, UBND, các Ban, ngành, đoàn thể, Bí thư các chi bộ, các thành viên CLB Thơ, BCH Hội người cao tuổi xã Thường Thắng. Nhiều đ/c đảng viên lão thành, các cụ tuổi 84, 86 cũng có mặt.

Bằng những thành tựu vĩ đại trong truyền thống 80 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, các đại biểu đã nói rõ vai trò, vị trí của ngành Tuyên giáo – của các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của Đảng. 

Suốt 80 năm qua, thậm chí cả thời kỳ trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam chính thức thành lập, công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng chính trị đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu trong các hoạt động của mình. Bằng những hoạt động thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những chiến sĩ cộng sản tiền bối, các thế hệ đảng viên qua từng thời kỳ của cách mạng, đã dưa chủ nghĩa Mác – Lê nin và đường lối cách mạng của Đảng, kết hợp với truyền thống yêu nước của dân tộc vào các tầng lớp nhân dân Việt Nam, giác ngộ cả dân tộc đứng lên theo Đảng làm cách mạng; đã tạo lên sức mạnh vĩ đại đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn: giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất Tổ Quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; và hiện nay đang tiến bước mạnh mẽ trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập oàn cầu.

Kết hợp với việc giới thiệu sáng tác thơ, đọc thơ, ngâm thơ – một hoạt động cụ thể của công tác Tuyên giáo – buổi tọa đàm càng thêm sinh động. 

Ba năm qua, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Thường Thắng đã trực tiêp chỉ đạo CLB Thơ sáng tác, xuât bản 3 tập thơ Hương Quê góp phần tích cực vào việc tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương dạo đực Hồ Chí Minh” và các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà Nước, trong Đảng bộ và nhân dân toàn xã.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc tọa đàm, đọc thơ, ngâm thơ:

 

Bài và ảnh: Nguyễn Thế Tính, 14/4/2010

Related Articles

Leave a Comment