Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Kêu gọi ủng hộ quỹ “Tết vì người nghèo”

Kêu gọi ủng hộ quỹ “Tết vì người nghèo”

Đăng bởi HiephoaNet

THƯ NGỎ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang kêu gọi ủng hộ quỹ “Tết vì người nghèo”  

Kính gửi: – Các tổ chức, các doanh nghiệp, các đơn vị, các nhà hảo tâm;

– Con em Hiệp Hoà đang học tập, làm việc, công tác trong nước và nước ngoài.

Trong những năm qua, bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là sự phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ban vận động quỹ “Tết Vì người nghèo” các cấp trong huyện đã huy động được các nguồn lực trong xã hội chăm lo, giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và thu  được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Trong năm 2013, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng với Ban vận động quỹ “Tết vì người nghèo” các cấp trong huyện đã phối hợp tích cực vận động quỹ “Tết vì người nghèo”. Kết quả : Đã vận động được tổng số tiền là 1.152.300.000đ tặng 3.635/4263 hộ nghèo (đạt 85,2%) và 206/3099 hộ cận nghèo

Có được kết quả trên là do Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức xã hội, từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện 

 

Thay mặt Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc – Ban vận động quỹ “Tết Vì người nghèo” huyện Hiệp Hoà xin ghi nhận tấm lòng nhân ái của các cá nhân, đơn vị đã dành cho người nghèo của huyện trong thời gian qua.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn rất nhiều hộ nghèo gặp khó khăn trong cuộc sống. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hiệp Hoà – Ban vận động quỹ “Tết Vì người nghèo” huyện tổ chức phát động Cuộc vận độngg quỹ “Tết Vì người nghèo” từ ngày 01/01/2014  và  kết thúc vào 20/01/2014  nhằm vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức, các doanh nghiệp và toàn dân đóng góp quỹ “Tết Vì người nghèo”, cùng  chung tay giúp đỡ hộ nghèo, giúp hộ nghèo có thêm điều kiện vui xuân đón Tết

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc  – Ban vận động quỹ “Tết vì người nghèo” huyện kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, từ thiện trong và ngoài huyện, con em Hiệp Hoà đang học tập, làm việc, công tác trong và ngoài nước với tình cảm thương người như thể thương thân, truyền thống nhân ái “lá lành đùm lá rách của người Việt” tiếp tục ủng hộ quỹ “Tết vì người nghèo”. Mỗi đồng tiền hoặc vất chất mà quý vị ủng hộ Quỹ sẽ góp phần chia sẻ khó khăn cho những người nghèo, động viên khích lệ học vươn lên trong cuộc sống. Rất mong đượng sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách giảm nghèo năm 2014.

Xin trân trọng cảm ơn!

Mọi ủng hộ, đóng góp xin chuyển về địa chỉ: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hiệp Hoà – Khu II, Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại liên hệ: 0240.3873.210.

Tài khoản Mặt trận Tổ  quốc huyện Hiệp Hòa. Số tài khoản: 2505201004206 tại Ngân hàng nông nghiệp huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN MTTQ

BAN VẬN ĐỘNG QUỸ “TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO” HUYỆN HIỆP HOÀ

CHỦ TỊCH

Trịnh Quang Minh

 

 

Bài liên quan

Gửi bình luận