Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hoà tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 59 CT/TW của Bộ chính trị [570]

Hiệp Hoà tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 59 CT/TW của Bộ chính trị [570]

by HiephoaNet
BTV huyện uỷ Hiệp Hoà tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15/12/2000của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn”.
Trong 10 năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền nên hoạt động của các tổ chức hội nông dân ngày càng có bước phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay toàn huyện đã có 26/26 xã, thị trấn và 219 thôn, tổ dân phố có tổ chức hội nông dân, tăng 50 chi hội và 639 tổ hội so với năm 2000. Chất lượng cán bộ hội thường xuyên được đào tạo, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, trình độ chuyên môn. Đến hết năm 2009 toàn huyện có 28.691 hội viên, chiếm 74,7% tổng số hội nông dân, tăng 18.999 hội viên, gấp 2,96 lần so với năm 2000. Hội viên là Đảng viên tăng 2,86 lần. Tỷ lệ hội viên là Đảng viên tham gia sinh hoạt hội nông dân chiếm 90,1% tổng số Đảng viên là chủ hộ nông dân, tăng 59% so với năm 2000. Trong đó một số nơi có tỷ lệ cao là: Hoàng Lương, Đức Thắng, Thị trấn Thắng, Danh Thắng, Ngọc Sơn…
Hội nông dân huyện cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, chuyên môn, các nhà khoa học hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu; phong trào thi đua xây dựng gia đình nông dân văn hoá, mô hình nông thôn mới; phong trào thi đau đảm bảo an ninh quốc phòng; duy trì phát triển tốt các CLB nông dân…Do vậy nông dân đã tích cực hưởng ứng chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, tích cực tiếp thu các mô hình cây con giống mới, cánh đồng cho thu nhập cao, trang trại chăn nuôi mang lại giá trị kinh tế cao như: mô hình nuôi lợn siêu nạc, bưởi diễn, mô hình nuôi nhím, cá, ba ba thương phẩm…; phát triển các xưởng sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ khá giàu trong huyện. Quy mô chất lượng các hộ sản xuất kinh doanh giỏi không ngừng được nâng lên, huyện uỷ đã chỉ đạo kịp thời hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến về “nông dân sản xuất giỏi”; “nhà nông đua tài”; “CLB khoa học kỹ thuật với nhà nông”…để trao đổi kinh nghiệm SXKD giỏi theo hình thức hội nghị đầu bờ, các dịch vụ hỗ trợ giống, vốn, vật tư phân bón,  chương trình “liên kết 4 nhà” giúp nông dân sản xuất kinh doanh, phát triển nông nghiệp hàng hoá… Theo đó đến nay huyện Hiệp Hoà có 12.948 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (trong đó cấp xã 10.959 hộ, cấp huyện 1.087 hộ, cấp tỉnh 246 hộ, cấp TW 18 hộ), tăng 7.523 hộ, gấp 2,7 lần năm 2000. Hoạt động tổ chức hội có sự chuyển biến rõ rệt, qua đánh giá năm 2009 có 166 số chi hội nông dân đạt tiêu chuẩn vững mạnh, tăng 71 chi hội, gấp 1,7 lần năm 2000. Hội Nông dân huyện luôn xếp loại A, xuất sắc, đứng thứ 4/10 huyện thành phố, được huyện, tỉnh và trung ương hội khen thưởng.
Phát huy kết quả đạt được, các cấp hội tiếp tục tuyên truyền quán triệt sâu rông chỉ thị 59 của Bộ chính trị. Tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân đổi mới phương thức, tăng cường lãnh đạo tạo điều kiện để nông dân tích cực tham gia phát triển KT-XH địa phương và hội nhập kinh tế quốc tế.
Nhân dịp này, huyện uỷ, UBND huyện cũng tặng bằng khen và tiền thưởng cho 6 tập thể và 7 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện chỉ thị 59 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nông dân Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.
Vân Anh-Đài TT Hiệp Hòa

Related Articles

Leave a Comment