Trang chủ Tin TứcVăn hoá - Xã hội Thơ tặng chồng ngày 8/3 [520]

Thơ tặng chồng ngày 8/3 [520]

Đăng bởi HiephoaNet
Tại sao chỉ có một ngày ? 
Cả năm như thế có hay không nào ? 
Một ngày ai cũng vui chào 
Một ngày chồng bỗng ngọt ngào lạ chưa 
Một ngày chồng đón, chồng đưa 
Một ngày chồng hỏi : có vừa ý không ? 
Một ngày chồng quyết lập công
Một ngày chồng chẳng dám lồng đi đâu 
Một ngày chồng đảm phờ râu 
Một ngày chồng chúc chục câu tuyệt vời 
Một ngày chồng cứ luôn cười 
Một ngày chồng cắm hoa tươi khắp nhà 
Một ngày chồng tự pha trà 
Một ngày chồng biết chợ xa, chợ gần 
Một ngày chồng chịu quét sân 
Một ngày chồng biết thịt cân mấy tiền 
Một ngày chồng nói, làm liền 
Một ngày chồng cũng biết chiên, biết xào
 Một ngày chồng giặt ào ào 
Một ngày chồng biết chỗ nào bán tăm 
Một ngày chồng biết gấp chăn 
Một ngày chồng biết cầm khăn lau bàn 
Một ngày chồng biết mắc màn 
Một ngày chồng biết gọt cam, đánh giầy 
Một ngày chồng biết tưới cây 
Một ngày chồng cũng biết bầy mâm cơm 
Một ngày chồng xới, chồng đơm 
Một ngày chồng dọn tinh tươm các phòng 
Một ngày chồng biết đếm đong 
Một ngày chồng biết muối trong lọ nào… 
Một ngày hết, chồng thở phào 
Nhìn thương, thương thật cũng nao nao người. 
Nhìn chồng nằm đấy rã rời 
Còn làm gì nữa có Trời đến lay 
May sao chỉ có một ngày 
Cả năm mà thế…chẳng hay ..tí gì ! 
0h00 ngày 8/3/2010
Lê Thống Nhất

Bài liên quan

Gửi bình luận