Home Tin TứcKinh tế Chủ động phòng chống bệnh lùn sọc đen, vàng lùn xoắn lá gây hại lúa chiêm xuân [447]

Chủ động phòng chống bệnh lùn sọc đen, vàng lùn xoắn lá gây hại lúa chiêm xuân [447]

by HiephoaNet
Hiện nay toàn huyện đã gieo xong 800ha mạ, cấy được 1200ha lúa, trong đó lúa chiêm và xuân sớm 200ha, lúa xuân chính vụ 1000ha; mạ xuân muộn 650ha mạ được 1,5 đến 2lá. Tuy nhiên hiện nay trên các trà mạ đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh như: rầy nâu, rầy nâu nhỏ, rầy xanh đuôi đen, rầy lưng trắng…Vì vậy để kịp thời ngăn chặn bệnh lùn sọc đen, vàng lùn, xoắn lá gây hại trên lúa chiêm xuân 2010, UBND các xã, thị trấn cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn như phong nông nhiệp, trạm khuyến nông, trạm BVTV chỉ đạo cán bộ khuyến nông cơ sở tổ chức tổng kiểm tra những diện tích mạ đã gieo, điều tra diễn biến bệnh vi rút trên lúa, giám sát thường xuyên những địa phương có nguy cơ nhiễm bệnh cao để có biện pháp xử lý kịp thời theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Chỉ đạo nông dân làm đất và vệ sinh đồng ruộng kỹ trước khi gieo cấy, thực hiện gieo mạ có che chắn rầy kết hợp với chống rét. Giám sát chặt chẽ diện tích mạ, nếu phát hiện có triệu chứng bệnh cần báo cho cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức tiêu huỷ triệt bằng cách cày vùi đám mạ, tuyệt đối không sử dụng ruộng mạ có cây lúa nhiễm bệnh để cấy, trong trường hợp nấu 20% cây lúa trong ruộng nhiễm bệnh cần tiêu huỷ cả ruộng lúa. Phải thường xuyên theo dõi mật độ rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ, rầy nâu trên ruộng mạ , trên ruộng cấy hoặc lúa gieo thẳng, để diệt trừ kịp thời. Bên canh đó, tổ chức tập huấn tai thực địa về phương pháp nhận biết biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen, bệnh vàng lùn xoắn lá và các bệnh vi rút khác trên lúa. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tập đoàn rầy trong đó chú trọng rầy nâu, rầy nâu nhỏ, rầy lưng trắng trên mạ và lúa. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình bệnh vi rút hại lúa để nông dân hiểu biết và thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật về ngăn ngừa bệnh do vi rút gây ra, đặc biệt bà con nông dân cần gieo cấy các trà lúa trong khung thời vụ nhằm đảm bảo hiệu quả năng suất tốt nhất.
Vân Anh,  Đài TT Hiệp Hòa, 8/2/2010

Related Articles

Leave a Comment