Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Hiệp Hòa [444]

Đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Hiệp Hòa [444]

by HiephoaNet

Xác định “phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế và nguyện vọng của bà con nông dân, đồng thời là hoạt động để hội viên hội nông dân gắn bó ngày càng chặt chẽ, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu đẹp. Hàng năm các cấp Hội Nông Dân trong huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho nông dân, xây dựng nhiều mô hình trình diễn cây con giống mới, cải tiến kỹ thuật; tồ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân như hợp đồng cung ứng phân bón theo phương thức trả chậm; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp cho nông dân vay vốn đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó, Hội Nông dân Huyện còn phối hợp với các ban ngành tổ chức nhiều cuộc thi: nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ tịch cơ sở giỏi, nông dân với ATGT, phong trào xây dựng nông thôn mới, tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh, sáng tạo kỹ thuật nhà nông….Qua đó nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, ham học hỏi của người nông dân, phát huy những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng những tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống để nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời, để khích lệ phong trào, hàng năm các cấp Hội còn tổ chức phát động phong trào thi đua, bình xét, khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các dịp tổng kết phong trào, hội nghị biểu dương…Trên cơ sở đó, tạo nên sự đồng thuận trong chỉ đạo và thực hiện các chương trình phối hợp ở từng cấp hội thu hút hàng trăm hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng được phát triển sâu rộng trong nhân dân góp phần làm thay đổi mạnh mẽ phương thức, tập quán sản xuất cũ, nhỏ lẻ sang hợp tác đa canh, đa con với quy mô sản xuất theo hướng hàng hoá. Nhiều sản phẩm của nông dân sản xuất ra đã đáp ứng được yêu cầu của thị trường, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm và đầu ra ổn định. Nhiều nông dân đã thể hiện tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và làm có hiệu quả nhiều mô hình, góp phần giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu trong toàn huyện. Điển hình như mô hình kinh doanh thức ăn chăn nuôi của ông Nguyễn Tiến Ngọc xã Thanh Vân thu lãi mỗi năm trên 200 triệu đồng, đã giúp 20 hộ thoát nghèo; Mô hình nuôi lợn hướng nạc của anh Hà Văn Liên thôn Đông, xã Lương Phong mỗi năm thu lãi từ 100 – 120 triệu đồng; mạnh dạn thực hiện “dồn điền đổi thửa” với trang trại nuôi ba ba thương phẩm đã đem về cho gia đình ông Nguyễn Văn Thu (Đức Thịnh – Đức Thắng) hàng năm thu lãi cả tỷ đồng….Ngoài ra còn rất nhiều mô hình, trang trại điển hình khác trong toàn huyện.

   Có thể nói, phong trào nông dân thi đua sáng tạo, sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện đã không ngừng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cây trồng vật nuôi theo hướng tích cực; sản phẩm hàng hoá nông nghiệp được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, từng bước thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế – xã hội nông thôn của Đảng, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá, giàu, người khá, giàu thì giàu thêm”. Quyền lợi của hội viên nông dân được tăng lên, các hội viên ngày càng gắn bó với tổ chức Hội, tạo cơ sở củng cố tổ chức Hội ngày một vững mạnh.

Vân Anh, 6/2/2010.

Related Articles

Leave a Comment