Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa phấn đấu 2.900 người được giải quyết việc làm

Hiệp Hòa phấn đấu 2.900 người được giải quyết việc làm

Đăng bởi HiephoaNet

Năm 2011, huyện Hiệp Hòa đã giải quyết việc làm mới cho gần 3000 lao động, trong đó có 158 lao động đi xuất khẩu có thời hạn ở nước ngoài. Có được kết quả trên là do huyện Hiệp Hòa ưu tiên triển khai thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề, đồng thời giải quyết tốt đầu ra cho các học viên sau khi được đào tạo. Đồng thời, tiếp tục phát động các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Bước sang năm 2012, huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và xác định đây là một trong những giải pháp góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo ở các địa phương. Toàn huyện phấn đấu đến hết năm 2012 sẽ giải quyết việc làm mới cho gần 2.900 lao động ở địa phương, trong đó có 300 lao động xuất khẩu.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Bài liên quan

Gửi bình luận