Trang chủ Tin TứcKinh tế Những kết quả nổi bật về kinh tế- xã hội của Hiệp Hòa năm 2011

Những kết quả nổi bật về kinh tế- xã hội của Hiệp Hòa năm 2011

Đăng bởi HiephoaNet

Bước vào năm 2011, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2011 – 2015) trong điều kiện nền kinh tế trong và ngoài nước gặp rất nhiều khó khăn do tình hình lạm phát, nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất không ổn định, lãi suất cho vay ở mức cao; tình trạng nợ công ngày một gia tăng. Song kinh tế của huyện nhà tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt những kết quả khả quan. Giá trị sản xuất năm 2011 đạt 1.496 tỷ đồng (giá so sánh 1994), đạt 118,7% KH, tăng 15,4% so với cùng kỳ.

Các ngành kinh tế đều có những bước phát triển và chuyển dịch tích cực. Cơ cấu kinh tế thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng CN-TTCN và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; . Công nghiệp – TTCN và dịch vụ tăng trưởng khá; tỉ trọng công nghiệp – xây dựng năm 2011 là 22,4%, dịch chiếm vụ 32,2%, tỉ trọng nông nghiệp là 45,4%;  Các chỉ tiêu KT-XH, an ninh quốc phòng cơ bản đều đạt và vượt Kế hoạch đề ra và tăng so cùng kỳ năm trước. Đến nay toàn huyện có 235 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 1.000 tỷ đồng. Giá trị thương mại – dịch vụ 472 tỷ đồng, đạt 124,2% KH, tăng 22,6%; Kinh tế trang trại tiếp tục phát triển tạo nhiều việc làm cho người lao động. Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt trên 917 ha, sản lượng 2.550 tấn đạt 110% kế hoạch, tăng 3,1%. Về GTVT đã kiên cố hóa được 34,1 km đường GTNT, đạt 118% KH, tăng 77,2%; Lĩnh vực thu hút  nguồn vốn lớn của trung ương, của tỉnh ngày càng tăng, các tuyến đường được đầu tư nâng cấp (Quốc lộ 37, đường tỉnh 296, 297, đường huyện).

Thi công tuyến đường 296 từ thị trấn Thắng đi Cầu Vát.

Trên lĩnh vực giáo dục: Có thể khẳng định ngành giáo dục của huyện nhà năm 2011 đã gặt hái được rất nhiều thành công và đạt được những thành tích đáng kể. Thi giáo viên giỏi cấp huyện: hệ MN đạt 18%; TH đạt 20,3%; THCS đạt 20%. Thi giáo viên giỏi cấp tỉnh hệ Mầm non xếp thứ 5/10, Tiểu học xếp thứ 1/10, THCS thứ 2/10 huyện, thành phố. Công tác ôn luyện thi học sinh giỏi và thi đại học của huyện đạt được nhiều kết quả cao; Về giáo dục tiểu học: Thi học sinh giỏi quốc gia đạt 01 nhất, 01 khuyến khích, 48 giải cấp tỉnh. Riêng thi Olympic toán lớp 5 xếp thứ 4/10 huyện, thành phố tăng 3 bậc so với cùng kỳ; Về giáo dục THCS: Thi học sinh giỏi quốc gia đạt 8 giải (01 giải ba và 07 khuyến khích); học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 88 giải, xếp thứ 1/10 huyện thành phố, tăng 2 bậc so với cùng kỳ; Về giáo dục THPT: tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,91%, vượt 0,54% so với trung bình của tỉnh. Có 1.834 học sinh đỗ CĐ, ĐH đạt 52,8 % (CĐ 1.012 học sinh, ĐH 822 học sinh). 100% Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong huyện được chuẩn hoá; 79,8% giáo viên hệ MN; 100% giáo viên hệ Tiểu học; 98,3 % giáo viên hệ THCS đạt chuẩn trở lên

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, TDTT, vệ sinh phòng bệnh, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được quan tâm và đã có những chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Hoạt động văn hoá – thông tin, truyền thanh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời tuyên truyền những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tới toàn thể mọi tầng lớp nhân trong toàn huyện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá “, “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang” tiếp tục được nhân dân hưởng ứng và có nhiều  chuyển biến, đạt kết quả khá tốt. Đã bình xét và công nhận 124 làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt 58% số làng, tăng 1 làng so với cùng kỳ,  vượt 0,6% KH;  42.745 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 82% số hộ, tăng 0,6 so với cùng kỳ; 159 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, đạt 80% số cơ quan, tăng 4,5% so với KH. Đề nghị tỉnh công nhân 12 làng, 16 cơ quan văn hoá đạt văn hoá cấp tỉnh.  Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo, Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,7%, giảm 0,1% so KH, giảm 3,06 so với cùng kỳ; việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực; công tác hỗ trợ hộ người nghèo về nhà ở rất được quan tâm và có nhiều cải thiện; việc chi trả các khoản trợ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội theo đúng quy định và kịp thời. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Hoạt động của Bộ phận “Một cửa” huyện và các xã, thị trấn đạt kết quả khá tốt. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ, các đoàn thể của huyện thường xuyên được quan tâm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh của huyện đạt 61.3%, không có cơ sở đảng yếu kém; MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội đều đạt vững mạnh.

Phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII với 4 chương trình kinh tế xã hội trọng tâm và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, đã xác định mục tiêu, bước đi cụ thể cho từng năm. Đảng bộ và nhân dân Hiệp Hòa phân đấu năm 2012 đạt mục tiêu :

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 19-20%, trong đó công nghiệp-xây dựng 20-21%, nông lâm nghiệp thuỷ sản 10-11%, dịch vụ 22-23%. Về cơ cấu giá trị sản xuất: Công nghiệp-xây dựng 34%, nông lâm thuỷ sản 43-42%, dịch vụ 33-34%. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 95.000tấn; Chăn nuôi: Tổng đàn trâu 4.500 con, đàn bò 36.000 con, đàn lợn 130.000 con; đàn gia cầm 1,59 triệu con; thịt hơi các loại 23.680 tấn; thu ngân sách trên địa bàn 68tỷ 293 triệu; Mức giảm tỷ lệ sinh 0,2‰, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,25%; tỷ lệ kiên cố hoá trường lớp 77,9%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 58,8%; Duy trì cả 26 xã và thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 17,5%; Tổng số lao động được giải quyết viẹc làm mới 3000 lao động, trong đo lao động xuất khẩu nước ngoài là 320 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo còn 7,5-8,5%; có 68% số làng, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá và 81% số hộ được công nhận gia đình văn hoá; 8 xã còn lại hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới, 5 xã làm điểm có thêm từ 2-3 tiêu chí đạt chuẩn; 87% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 99% dân số đô thị được sử dụng nước hợp vệ sinh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn; hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Với truyền thống của quê hương cách mạng anh hùng, phát huy những thành tựu, tiến bộ đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân huyện Hiệp Hoà quyết tâm tiếp tục thực hiện đổi mới, sáng tạo, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà phát triển nhanh, bền vững. Góp phần xây dựng quê hương Hiệp Hoà ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh./.

Thực hiện: Văn Giang – Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Bài liên quan

Gửi bình luận