Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Câu đối tết Canh Dần

Câu đối tết Canh Dần

by HiephoaNet

Câu 1
Năm Kỷ Sửu, nhờ kích cầu đẩy lùi suy thoái, nền kinh tế chiều hướng đi lên thế bền vững.

Tết Canh Dần, trải qua bốn ngàn năm dựng xây, nước Việt Nam tự hào hội nhập và phát triển.

Câu 2

Tiễn anh Trâu, chào năm cũ, ta tự hào cùng nhân loại bước đi trong hoà bình, hợp tác

Chờ bác Hổ, đón Tết sang, hãy đoàn kết với bốn phương vì hội nhập, phát triển, văn minh.

Câu 3

Ngẫm ngày xưa, đầu cơ nghiệp, tậu được trâu, nhà nông vui cười no ấm

Giờ đổi mới, Tết ba mươi, chào năm Hổ, đất nước rộn rã sức xuân

Ngô Anh Tuấn, 19/1/2010

Related Articles

Leave a Comment