Home Quảng cáo Bắc Giang kỷ niệm 86 năm ngày báo chí

Bắc Giang kỷ niệm 86 năm ngày báo chí

by HiephoaNet

Ngày 19/6/2011, tỉnh Bắc Giang tổ chức kỷ niệm 86 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tới dự có Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, các ngành chức năng và hội viên hội nhà báo Việt Nam tỉnh Bắc Giang

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Thế Dũng đã ôn lại 86 năm hoạt động của báo chí cách mạng Việt Nam và tỉnh Bắc Giang. Tiếp đó Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã có bài phát biểu tại buổi lễ.


Thay mặt UBND tỉnh Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Linh chúc mừng và biểu dương những đóng góp của các thế hệ nhà báo, hội viên Hội nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc giang trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh cũng yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan báo chí và mỗi người làm báo cần nâng cao chất lượng tuyên truyền về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tu tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng; đấu tranh vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sinh động quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo, nhất là đội ngũ phóng viên trẻ. Chú trọng kiện toàn, phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội nhà báo nhằm đổi mới nội dung, hoạt động, xây dựng đội ngũ những người làm báo có đạo đức trong sáng, có nghiệp vụ giỏi đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới chung của đất nước.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Linh đã trao thưởng cho các đơn vị tập thể, cá nhân đã đoạt giải báo chí Thân Nhân Trung năm 2010.

Ảnh 1: Đội văn nghệ của Chi hội nhà báo Đài PT&TH Bắc Giang biểu diễn chào mừng lễ kỷ niệm

2: Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

3: Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải báo chí Thân Nhân Trung

4: Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thế Dũng trao thưởng cho các nhà báo đoạt giải báo chí TNT

5: Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thế Dũng trao thưởng cho các nhà báo đoạt giải báo chí TNT

6: Nhà báo Kim Hiếu TM các nhà báo đoạt giải phát biểu tại buổi lễ

7: Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh trao thưởng cho các nhà báo đoạt giải báo chí Thân Nhân Trung

Bài và ảnh: Vũ Hoàng Thương, Việt Yên online. Tác giả gửi trực tiếp cho hiephoa.net

 

Related Articles

Leave a Comment