Trang chủ Tin TứcKinh tế Hội LHPN huyện Hiệp Hòa với công tác quản lý các nguồn vốn cho phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình

Hội LHPN huyện Hiệp Hòa với công tác quản lý các nguồn vốn cho phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình

Đăng bởi HiephoaNet

 

Hiệp Hòa là huyện trung du, miền núi của tỉnh Bắc Giang, dân số ước tính khoảng 24 vạn người. Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đồng đất bạc màu, tỷ lệ lao động thiếu việc làm còn cao. Đứng trước nhu cầu vay vốn, phát triển kinh tế của đông đảo hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn huyện, Hội LHPN huyện Hiệp Hòa đã tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện giúp cho phụ nữ vay vốn, phát triển kinh tế gia đình.

 

Năm 2010, trên địa bàn huyện có 21/26 cơ sở Hội quản lý vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với số dư tính đến 31/12/2010 là 101,528 tỷ đồng, chiếm 52,4%/tổng dư nợ toàn huyện /7.113 hộ ở 174 tổ vay vốn, tỷ lệ nợ quá hạn là 1,87%, tỷ lệ thu gốc đạt 95,8%, lãi đạt 98,7%.

Thực hiện Đề án 1700 về củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ vay vốn, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức rà sát các tổ vay vốn và kiện toàn các tổ yếu kém và thực hiện thu lãi tại cơ sở. Kết quả sau khi kiện toàn, 174 tổ đi vào hoạt động tốt; 12 xã thực hiện Đề án 1700 với 2.246 hộ vay vốn thực hiện thu nộp lãi trực tiếp tại cơ sở với tổng số tiền là 36,442 tỷ đồng, tỷ lệ thu lãi đạt 99,2%.

Đặc biệt, chương trình hỗ trợ lãi suất cho hộ sản xuất, kinh doanh thực hiện chính sách kích cầu của Chính phủ đã được Hội phụ nữ và Ngân hàng quan tâm triển khai. Đến nay, đã tạo điều kiện cho 1.107 hộ vay hỗ trợ lãi suất với số tiền là 19,125 tỷ đồng, số lãi hỗ trợ cho các hộ là 2.136 triệu đồng.

Nhằm quản lý nguồn vốn vay có hiệu quả, tránh thất thoát, Hội LHPN huyện duy trì tốt việc tổ chức giao ban với Ban Giám đốc Ngân hàng và Chủ tịch Hội LHPN xã theo quy định nhằm kịp thời thông báo tình hình quản lý các nguồn vốn của các xã, thị trấn, chấn chỉnh kịp thời những tổ vay vốn hoạt động chưa tốt.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội chú trọng thực hiện thường xuyên, sâu sát nên 100% hộ vay vốn sử dụng tốt đúng mục đích và có hiệu quả, không còn tình trạng xâm tiêu vốn, không có trường hợp nào vay ké, vay hộ và lập hồ sơ giả. Tình hình ghi chép sổ sách theo dõi vốn của các tổ sạch sẽ, rõ ràng…Điển hình các xã thực hiện tốt: Hợp Thịnh, Danh Thắng, Hương Lâm, Mai Trung, Thái Sơn, Quang Minh, Lương Phong, Đoan Bái, Hoàng An…

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn về khoa học kỹ thuật lồng ghép tập huấn nghiệp vụ cho vay và quản lý vốn, đồng thời hướng dẫn hộ vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả cho 100% đối tượng được vay vốn.

Những hoạt động trên đã tác động tích cực đến sự chuyển biến của phong trào phụ nữ cơ sở, thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt với tổ chức Hội. Thông qua sinh hoạt tổ vay vốn, chị em thường xuyên trao đổi với nhau về kinh nghiệm làm kinh tế, cách tổ chức cuộc sống gia đình, quản lý và sử dụng vốn vay, được tập huấn các kiến thức về khoa học kỹ thuật … nhiều thành viên có vốn, cùng với sự tích cực lao động, tìm tòi, áp dụng khoa học kỹ thuật đã lựa chọn mô hình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh phù hợp với hoàn cảnh gia đình nhà mình, mang lại hiệu quả kinh tế, qua đó nhiều gia đình đã thoát nghèo và tiến tới làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, gia đình 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Thông qua việc quản lý tốt các nguồn vốn cho phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình, Các cấp Hội phụ nữ huyện Hiệp Hòa được cấp uỷ đảng, chính quyềnđồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội hoạt động và đánh giá cao vai trò của Hội phụ nữ trong công tác giảm nghèo của huyện.

Trước diễn biến phức tạp của nền kinh tế nói chung, thị trường tiền tệ nói riêng. Lãi suất thay đổi liên tục; giá cả nhiều mặt hàng tăng mạnh làm ảnh hưởng đến việc đầu tư của hộ vay vốn; thời tiết diễn biến xấu, dịch bệnh, thiên tai xảy ra liên tiếp đã làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế của hộ sản xuất. Điều đó đòi hỏi, trong gian tới, các cấp Hội và Ngân hàng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác chỉ đạo để việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 02 đạt hiệu quả; tiếp tục phối hợp công tác tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn; tổ chức tổng kết, đánh giá chuyên đề hoạt động và có biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện NQLT số 02.

Nguyên Phương – Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

Nguồn: http://hoilhpn.org.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=16758&lang=VN, 15/5/2011

 

Bài liên quan

Gửi bình luận