Home Tin TứcKinh tế Ban tuyên giáo Huyện ủy đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng

Ban tuyên giáo Huyện ủy đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng

by HiephoaNet

 

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, các ngành, đoàn thể trong huyện tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng báo cáo kết quả công tác chính trị, tư tưởng giai đoạn 2005- 2010 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2010 -2015. Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2011 trình BTV Huyện uỷ. Trong quý 1 năm 2011, Ban tuyên giáo đã phối hợp với Trung tâm TBDCT huyện khai giảng 1 lớp Đại học Nông nghiệp hệ tại chức cho 68 học viên là cán bộ chủ chốt và dự nguồn ở cơ sở; duy trì  lịch học 1 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị tại chức cho 110 học viên là cán bộ quản lý  ngành giáo dục và cán bộ khối cơ quan huyện; 1 lớp trung cấp hành chính tại chức cho 68 học viên và mở 1 lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới, 1 lớp bồi dưỡng lý luận cho đối tượng kết nạp đảng.

Bên cạnh đó, ban tuyên giáo huyện ủy đã chú trọng quan tâm đến công tác chỉ đạo biên soạn, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương; đã phối hợp với Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu với BTV Huyện uỷ ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn, tổ biên tập cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện tập 2; tham mưu chỉ đạo xây dựng chương trình giáo dục lịch sử địa phương trong các trường học và tập trung chỉ đạo xã Hợp Thịnh, Quang Minh, Hoà Sơn, Mai Đình hoàn thành bản thảo để dự kiến phát hành thành sách vào dịp 19/5/2011; chỉ đạo các xã Đại Thành, Thái Sơn, Hương Lâm, Châu Minh, Đông Lỗ đẩy nhanh tiến độ biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

Phương Nhung, Đài TT Hiệp Hòa

 

Related Articles

Leave a Comment