Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Hiệp Hòa: Hoàn thành giải phóng mặt bằng tu bổ đê trung ương

Hiệp Hòa: Hoàn thành giải phóng mặt bằng tu bổ đê trung ương

by HiephoaNet

Phục vụ công tác tu bổ đê điều năm 2011, UBND huyện Hiệp Hoà đã tích cực phối hợp với Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng phương án giải phóng mặt bằng (GPMB); thực hiện quy trình bồi thường, thu hồi đất công khai, minh bạch.

Đến giữa tháng Ba, huyện Hiệp Hoà đã chi trả xong hơn 1 tỷ đồng tiền đền bù, thu hồi hơn 7.400m2 đất phục vụ các dự án tu bổ đê Trung ương qua địa bàn huyện, nhanh nhất so với các địa phương trong tỉnh.

Được biết, năm 2011, Hiệp Hoà được đầu tư 2 dự án tu bổ đê sông Cầu, bao gồm dự án đắp đê đoạn qua thôn Xuân Thành (xã Châu Minh) dài hơn 500 m và dự án kè mái đê đoạn qua thôn Hương Thịnh (xã Quang Minh) dài hơn 200m.

PV

Nguồn: http://baobacgiang.com.vn/11/70900.bgo, 30/3/2011

Related Articles

Leave a Comment