Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Đoan Bái chú trọng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

Đoan Bái chú trọng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

Đăng bởi HiephoaNet

Là xã thuần nông đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn nên những năm gần đây, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đoan Bái đã có những chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội phù hợp và ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đoan Bái đã tập trung lãnh đạo chọn bước đi phù hợp, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của địa phương, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực vào phát triển kinh tế bền vững. Về kinh tế nông nghiệp chú trọng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi chuyển đổi tích cực, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến cơ sở tập trung chỉ đạo đưa giống có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt.. do đó, sản lượng lương thực hàng năm bình quân đạt hơn 6000 tấn/năm. Nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao cũng được đưa vào sản xuất, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác không ngừng tăng lên. Ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, năm 2010 toàn xã có 42 hộ nuôi từ 20 – 100 con lợn; 85 hộ nuôi từ 200 con gia cầm trở lên. Hiện tổng đàn gia súc toàn xã trên 14.300 con, gia cầm trên 115. 000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng cả năm ước đạt 850 tấn. Bên cạnh đó, để góp phần chuyển dịch kinh tế theo hướng CNH, HĐH, nâng cao đời sống nhân dân, xã Đoan Bái còn tập trung lãnh đạo tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu thúc đẩy phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ngành nghề nông thôn, tăng cường thu hút đầu tư. Hiện nay các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn hoạt động đều và có hiệu quả đã thu hút được trên 4000 lao động, trong đó lao động tại địa phương là gần 700 lao động; các dịch vụ ngành nghề nông thôn trên địa bàn xã cũng được duy trì và phát triển, đặc biệt nghề làm mộc xuất khẩu thôn An Lập đang có xu thế mở rộng góp phần giải quyết việc làm và mang lại thu nhập đáng kể cho nhân dân… năm 2010, giá trị sản xuất CN, TTCN trên địa bàn xã ước đạt hơn 36 tỷ đồng, đưa tổng thu nhập bình quân đầu người tăng từ 7,5 triệu đồng/người/năm (năm 2009) lên gần 10 triệu đồng/người/năm (năm 2010).

Song song với việc chú trọng phát triển kinh tế, Đoan Bái còn chú trọng chăm lo, tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội. Kết quả công tác giáo dục và đào tạo đã có nhiều tiến bộ, số học sinh giỏi, học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước. Cơ sở vật chất và các điều kiện phát triển giáo dục ngày càng được tăng cường đáp ứng nhu cầu học tập của con em toàn xã, đến nay toàn xã có 3/4 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em có bước phát triển tích cực, cơ sở vật chất phục vụ khám chữa bệnh được quan tâm đầu tư, công tác phòng dịch và các chương trình y tế quốc gia được triển khai đạt và vượt kế hoạch, qua đánh giá 6 năm liền xã liên tục giữ vững danh hiệu xã chuẩn quốc gia về y tế. Ngoài ra các hoạt động văn hóa, thông tin, TDTT có nhiều tiến bộ, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần tích cực tạo ra môi trường lành mạnh, các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy. Hiện nay, toàn xã 7/11 thôn đạt làng văn hoá cấp huyện, tỉnh; 6/6 cơ quan đạt cơ quan văn hoá, hàng năm có 75 – 80% gia đình đạt gia đình văn hóa; 100% các thôn co CLB thể thao, 20% dân số thường xuyên tập luyện thể thao…Đặc biệt, xã luôn luôn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thường xuyên quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em tàn tật, mồ côi, các đối tượng bảo trợ xã hội… đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi về đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

Có thể nói sự phát triển tương đối toàn diện trên các lĩnh vực KT-XH của xã Đoan Bái đã thể hiện vai trò lãnh- chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền và sự hưởng ứng, đồng thuận của cán bộ, nhân dân toàn xã với những định hướng và giải pháp phát triển KT-XH trong sự nghiệp CNH, HĐH. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để Đoan Bái tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu phát triển KT-XH năm 2011 và những năm tiếp theo, đặc biệt đây cũng là tiền đề để Đoan Bái thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn.

Vân Anh,  Đài TT Hiệp Hoà – Bắc Giang

Bài liên quan

Gửi bình luận