Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Niềm tin dâng Đảng

Niềm tin dâng Đảng

by HiephoaNet

Chào mừng Sự thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chào mừng 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam- Ngày 3 tháng 2

 

Hoan hô Đại hội thành công,

Bao nhiêu chiến lược ngóng trông, đợi chờ!

Bao nhiêu kỳ vọng, ước mơ

Nhanh đưa dân tới bến bờ ấm no.

Công bằng , Dân chủ, Tự do,

Văn minh, hiện đại sao cho bằng người.

Niềm tin dâng Đảng chói ngời,

Tiến lên theo Đảng xây đời đẹp tươi.

 

Ngô Văn Quyết, Thanh Xuyên 21 -01-2011

Related Articles

Leave a Comment