Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Mừng Xuân – mừng Đảng

Mừng Xuân – mừng Đảng

by HiephoaNet

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI  Đảng Cộng Sản Việt Nam

Ảnh từ Báo điện tử Đảng Cộng sản Viet nam

 

Rợp trời cờ đỏ tung bay

Năm năm lại có hôm nay một lần.

Đảng là tất cả mùa xuân,

Muôn cây nẩy lộc, nhú mầm xanh tươi!

Đảng là chân lý sáng ngời,

Đưa toàn dân tộc tới trời vinh quang !

Mừng Xuân, Mừng Đảng vẻ vang

Chung tay xây dựng Việt Nam mạnh giàu.

 

Ngô Văn Quyết, Thanh Xuyên, 11/01/2011

 

Related Articles

Leave a Comment