Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa: Thi hành án dân sự 681 vụ việc

Hiệp Hòa: Thi hành án dân sự 681 vụ việc

by HiephoaNet

Thời gian qua viện kiểm sát nhân dân huyện đã thường xuyên đẩy mạnh việc thi hành án dân sự, chủ động phối hợp với chi cục thi hành án dân sự tập trung, ra soát phân loại chính xác các trường hợp có điều kiện thi hành và không có điều kiện thi hành, đồng thời trên cơ sở đó đề xuất với cấp có thẩm quyền xử lý dớt điểm các trường hợp không có điều kiện thi hành và yêu cầu cơ quan thi hành phân loại thực hiện việc miến giảm thi hành án đối với các vụ việc dân sự có giá trị không quá 500 ngàn đồng. Tăng cường kiểm sát chặt chẽ việc cưỡng chế thi hành án; kê biên, định giá, bán đấu giá tài sản; thu chi tiền thi hành án; hoãn thi hành án, việc xét miễn giảm án phí, tiền phạt của các cơ quan thi hành án để đảm bảo cho công tác thi hành án được thực hiện đúng pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm tổng số việc phải thi hành là 681 việc, trong đó cũ là 466 việc, mới là 215 việc, với số tiền phải thi hành là hơn 4 tỷ đồng. Cơ quan thi hành án đã tổ chức thi hành xong 278 việc, thu hơn 300 triệu đồng; đình chỉ 20 việc với 64 triệu đồng. Số việc còn phải thi hành là 423 việc với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra viện kiểm sát huyện cũng tăng cường công tác kiểm sát việc thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, thự hiện xét miễn giảm 8 hồ sơ đủ điều kiễn miễn thi hành án; xác minh 21 trường hợp không có điều kiện thi hành.

Vân Anh, 13/8/2010

Related Articles

Leave a Comment