Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Đức Thắng duy trì tốt mô hình luân canh tổng hợp

Đức Thắng duy trì tốt mô hình luân canh tổng hợp

Đăng bởi HiephoaNet

Lựa chọn những cách làm năng động, sáng tạo và cụ thể, trong những năm qua, xã Đức Thắng luôn tập trung chỉ đạo nhân rộng các mô hình nông nghiệp giá trị kinh tế cao nhằm phát huy tối đa hiệu quả giá trị sử dụng đất ở địa phương. Nhiều mô hình luân canh tổng hợp, tăng vụ đã mang lại lợi nhuận cao cho người nông dân. Nhờ đó, kinh tế nông nghiệp của xã đã chiếm vai trò chủ đạo, làm nền tảng vững chắc phát triển các lĩnh vực kinh tế khác. Đẩy mạnh chương trình chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, theo các mô hình chuyên canh, đa canh, nuôi thủy sản, đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến phương thức chăn nuôi mới, công nghiệp và bán công nghiệp, khuyến khích xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung xa khu dân cư. Tập trung xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản quy mô thích hợp với năng lực phát triển kinh tế hộ. Tính đến nay, toàn xã đã duy trì tốt và có hiệu quả 119 mẫu đầm trũng với 22 mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi, hàng năm cho thu nhập từ 60 – 100 triệu đồng/năm một gia đình. Nhiều hộ gia đình chăn nuôi từ 50 – 100 con lợn, hàng ngàn con ngan, gà, vịt thu nhập từ 80 – 150 triệu đồng/năm với một hộ. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 300 lao động tại địa phương.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, xã Đức Thắng tiếp tục vận động nông dân “dồn điền đổi thửa” những chân ruộng trũng cấy lúa không ăn chắc sang nuôi trồng thuỷ sản; chủ động các nguồn vốn hỗ trợ nông dân chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh, từng bước hình thành các trang trại chăn nuôi quy mô lớn xa khu dân cư… Từ đó, tận dụng khai thác hết tiềm năng thế mạnh địa phương, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn toàn xã.

Tác giả: Vân Anh , 10/12/2010

Bài liên quan

Gửi bình luận