Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Phụ nữ Hiệp Hòa đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc

Phụ nữ Hiệp Hòa đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc

by HiephoaNet

Trong những năm qua các cấp Hội phụ huyện Hiệp Hòa đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Để phong trào thi đua yêu nước thực sự đi vào cuộc sống của hội viên tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, liên tục, phát huy tinh thần đoàn kết, tính tích cực trong học tập, công tác, lao động sản xuất… của các hội viên phụ nữ, Hội LHPN huyện đã chủ động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trên phạm vi toàn huyện. Nội dung của phong trào thi đua được các cấp hội tuyên truyền vói hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng nhóm đối tượng như tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng, thông qua các buổi sinh hoạt CLB, chi, tổ – nhóm phụ nữ chuyên đề, định kỳ… Do đó, số cán bộ, hội viên và phụ nữ tham gia đăng ký thực hiện phong trào thi đua không ngừng tăng lên. Năm 2010 tổng số hội viên đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua là 34.452 hội viên bằng 95,3%, qua bình xét có trên 31 nghìn hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua; 100% nữ CNVC và lao động đăng ký đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Việc triển khai, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các cấp Hội trong huyện vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ sở. Nhiều phong trào mới được phát động đã thu hút sự tham gia tích cực của cả cộng đồng như: Phong trào “Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Xây dựng Mái ấm tình thương”, “Phòng chống tệ nạn xã hội”, “Xây dựng gia đình văn hoá”, “Giỏi việc nước đảm việc nhà – Sáng kiến cải tiến kỹ thuật”…

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trong huyện còn chủ động khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình làm giàu chính đáng. Trong năm qua toàn huyện có gần 8000 phụ nữ nghèo được hội giúp đỡ (= 100%), Hội đã nhận đỡ đầu 26 phụ nữ nghèo có địa chỉ; đồng thời các chị còn cho vay qua nguồn quỹ hội, nguồn vốn tự huy động trong tổ chức hội phụ nữ cho hàng trăm lượt phụ nữ nghèo vay. Hiện các cấp Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng NN & PTNT, Ngân hàng CSXH vay 241 tỷ 638 triệu đồng, tăng 18,4%; tổ chức dạy nghề miễn phí, tập huấn chuyển giao KH-KT về sản xuất, chăn nuôi cho hàng nghìn lượt phụ nữ toàn huyện. Có vốn, kiến thức nhiều hội viên đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế tạo ra sản phẩm cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, xuất hiện nhiều mô hình trang trại có quy mô lớn do phụ nữ làm chủ và trực tiếp điều hành đạt hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện đời sống góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Phong trào ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương” cũng đã nhận được sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện, sau 3 năm phát động tính đến nay các cấp Hội phụ nữ toàn huyện đã vận động quyên góp được hơn 90 triệu đồng, xây dựng được 6 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đề nghị hỗ trợ 41 nhà theo QĐ 167/CP cho gia đình phụ nữ nghèo trên địa bàn.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá, các cấp Hội phụ nữ huyện đã vận động hội viên thi đua “Xây dựng gia đình văn hoá, làng xã văn hoá”, xây dựng gia đình 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, việc bình xét danh hiệu hàng năm ở cơ sở Hội được gắn với 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua và các tiêu chí của gia đình văn hoá ở địa phương. Năm 2010 toàn huyện có trên 41.000 hộ gia đình văn hoá, trong đó có trên 34.000 hội viên phụ nữ đạt gia đình văn hóa; 26/26 cơ sở hội đã xây dựng 26 điển hình gia đình  ”no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”…Ngoài ra, hàng năm các cấp hội phụ nữ toàn huyện cũng thường xuyên nâng cao nhận thức, trình độ năng lực của phụ nữ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, co lòng nhân hậu, tích cực xây dựng cơ sở hội ngày càng vững mạnh xuất sắc.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chú trọng chỉ đạo và giám sát thực hiện, phong trào thi đua yêu nước đã thực sự đi vào cuộc sống của hội viên phụ nữ, góp phần cùng các cấp, các ngành trong huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Hàng năm các cấp Hội phụ nữ huyện Hiệp Hòa luôn được Hội LHPN Việt Nam, tỉnh, UBND tỉnh, huyện biểu dương, khen thưởng.

Vân Anh,  Đài TT Hiệp Hòa – Bắc Giang, 26/11/2010

Related Articles

Leave a Comment