Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Thần tích Trung Định

Thần tích Trung Định

by HiephoaNet

Tài liệu “Thần tích Trung Định” do dòng họ Nguyễn Đoài ở xóm Đồng Bèo, thôn Trung Hưng – Mai trung – Hiệp Hòa – Bắc Giang còn lưu giữ được tới bây giờ. Thần tích viết về trang Trung Định ở Hiệp Hòa được thờ Thần Cao Sơn và Thần Quý Minh.

 

Tài liệu do ông Nguyễn Văn Thông gửi cho hiephoa.net, 15/11/2010

Related Articles

Leave a Comment