Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Hiệp Hòa: 160 triệu đồng tiền quỹ vì người nghèo

Hiệp Hòa: 160 triệu đồng tiền quỹ vì người nghèo

by HiephoaNet

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam và sự chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ lấy ngày 17/10 hàng năm là ngày “Vì người nghèo”. Thời gian qua các cấp ngành trong huyện đã không ngừng tăng cường công tác lãnh chỉ đạo cua các cấp ủy Đảng đối với cuộc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo. Thành lập Ban chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền vận động tới tất cả các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nhân dân toàn huyện. Thường xuyên nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, thông báo tiến độ thi đua ủng hộ quỹ vì người nghèo trên hệ thống PTTTĐC nhằm từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng cùng chung tay, góp sức “vì người nghèo”. Do vậy công tác xây dựng quỹ vì người nghèo ở các cấp ngày càng có hiệu quả, đến nay toàn huyện đã có 47 cơ quan, 56 trường THCS, tiểu học, 26 xã, thị trấn nhiệt tình hưởng ứng cuộc vận động và ủng hộ được hơn 160 triệu đồng.

Thời gian tới, MTTQ huyện tiếp tục triển khai cuộc vận động tới các cấp, ngành, các nhà hảo tâm, nhân dân trong huyện. Qua đó góp phần giúp người nghèo cải thiện nhà ở, phát triển kinh tế, động viên họ vơi bớt khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Vân Anh, 21/10/2010

 

Related Articles

Leave a Comment