Trang chủ Tin TứcKinh tế Không khí mới ở Chi bộ cơ quan xã Thường Thắng

Không khí mới ở Chi bộ cơ quan xã Thường Thắng

Đăng bởi HiephoaNet

Chi bộ cơ quan xã Thường Thắng có 19 đảng viên bao gồm hầu hết cán bộ, công chức xã. Từ sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI (ngày 3 và 4/6/2010) vai trò lãnh đạo của chi bộ được phát huy; sinh hoạt, công tác của chi bộ, của cơ quan có những chuyển biến mạnh mẽ. Nền nếp sinh hoạt, công tác được duy trì từ giờ giấc, nội dung nhiệm vụ, chế độ trực ban, trực nhật. Không khí làm việc, sinh hoạt cơ quan luôn phấn khởi, vui vẻ. Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc của tất cả đảng viên, cán bộ, công chức được nâng cao. Trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đảng viên, cán bộ tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho cả công việc chung cũng như cho từng cá nhân, không chỉ góp ý cho những ưu điểm, thành tích mà góp ý cho cả những thiếu sót, khuyết điểm với tinh thần xây dựng, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Tinh thần này thể hiện rõ trong hội nghị chi bộ tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày 4/10/2010 vừa qua. Từng đ/c đảng viên viết thu hoạch, trình bầy trước chi bộ; chi ủy báo cáo tổng kết chung. Những việc làm được, những việc chưa làm được từng đảng viên cũng như chi ủy đều nêu cụ thể, không chung chung. Các đ/c đảng viên cũng góp ý cụ thể  cho từng đồng chí, nhất là những việc chưa làm được đúng với tinh thần của cuộc vận động, không né tránh, cũng không “đao to búa lớn”. Không khí chi bộ, cơ quan sau sinh hoạt đoàn kết, vui vẻ hơn. Không còn cái cảnh “thủ trưởng nói, thủ trưởng quyết”, đảng viên cán bộ chỉ “được quyền nghe”. Việc đúng mà không phải của “thủ trưởng” phát ra, muốn ủng hộ thì cứ lẳng lặng, đừng có mà bộc lộ, coi chừng “phật ý xếp”. Việc sai của đ/c thì cũng có thể tham gia đôi ý, nếu là của “xếp” thì đừng có mà đụng đến. Cán bộ cấp dưới đề xuất việc gì mà “xếp chưa bảo”, dù hay, dù dở cũng nhận được câu “chỉ cầm đèn chạy trước ô tô”. Nếu có ý cố thuyết phục “xếp” thì sẽ nhận câu “tao làm chủ tịch hay mày làm chủ tịch”, và tất nhiên được nhiều điều “dậy bảo”. Một số cán bộ, nhất là cán bộ trẻ gặp “xếp” xong chỉ biết “lè lưỡi lắc đầu”, nhớ lần sau xếp không bảo thì đừng có mà “chó chạy trước cầy”.

Không khí mới ở chi bộ cơ quan xã Thường Thắng bắt nguồn từ Đại hội Đảng bộ có sự thay đổi về nhân sự. Đ/c Bí thư Đảng ủy khóa này có tác phong quần chúng, tôn trọng cán bộ, đảng viên nên đã khơi dậy được tinh thần trách nhiệm, chủ động của đảng viên, cán bộ; phát huy được tinh thần đoàn kết xây dựng của cả tập thể và từng  đảng viên, cán bộ trong cơ quan.

Không khí mới ở chi bộ cơ quan xã Thường Thắng chính là một việc làm cụ thể tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ XXII, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Nguyễn Thế Tính.

Bài liên quan

Gửi bình luận