Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Giống lúa lai HYT 103 cho năng suất 264 kg/sào

Giống lúa lai HYT 103 cho năng suất 264 kg/sào

by HiephoaNet

Vụ mùa 2010, Trung tâm khoa học công nghệ huyện Hiệp Hòa phối hợp với Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tiếp tục sản xuất giống lúa lai thương phẩm HYT 103 tại 9 xã, quy mô gần 4 ha.

Qua đánh giá cho thấy: giống lúa lai HYT103 hai dòng có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất có thể đạt 80-85 tạ/ha, chống đổ tốt, chịu rét và chịu sâu bệnh khá, tính thích ứng rộng, phù hợp với công thức luân canh 3-4 vụ/năm, chất lượng gạo ngon. Vụ mùa 2010, năng suất đạt 264 kg/sào, cao hơn giống khang dân 18 đang được gieo cấy đại trà trên địa bàn huyện gần 27%.

Trung tâm khoa học công nghệ huyện đã khảo nghiệm giống lúa này trong 5 vụ, đều cho kết quả tốt. Vì vậy, trong các vụ tới huyện sẽ mở rộng diện tích lúa lai HYT 103 với quy mô lớn hơn.

Phương Nhung – 27/9/2010 | 8:25:54

Related Articles

Leave a Comment