Home Quảng cáo Videoclip Trường Tiểu học Thị trấn Thắng với Lễ hội trăng Rằm

Videoclip Trường Tiểu học Thị trấn Thắng với Lễ hội trăng Rằm

by HiephoaNet

Nháy vào đây để xem Cô giáo và học sinh trường Tiểu học Thị trấn Thắng múa hát trong đêm hội Trung Thu.

Trần Văn Thanh, 26/9/2010.

Trang hiephoa.net được hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Mozilla Firefox và Google Chrome

Related Articles

Leave a Comment