Home Tin TứcKinh tế Cần thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc

Cần thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc

by HiephoaNet

Trong thời gian vừa qua các cơ quan ban ngành đoàn thể và nhân dân trong huyện các xã, thị trấn đã tổ chức triển khai thực hiện các quy định về đảm bảo ATGT và không uống rượu bia trong thời gian làm việc. Tuy nhiên sau hơn một năm thực hiện vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức viên chức vi phạm quyb định trên, trái với nếp sống văn minh lành mạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng làm việc. Để khắc phục tình trạng trên, thực hiện công văn số 1882/UBND-VX của CTUBND tỉnh về việc đảm bảo ATGT và thực hiện nghiêm quy định không uống rượu bia trong giờ làm việc. Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa vừa có công văn số 918/UBND-VP về việc thực hiện không uống rượu bia trong giờ làm việc, chấp hành nghiêm thời gian giờ làm việc.

Theo đó Chủ tich UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan ban ngành, MTTQ, toàn thể nhân dân các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn cần quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị 05/2008/CT-TTg ngày 31/1/2008 của Thủ tướng Chính Phủ, CV số 2142/UBND-GT ngày 10/8/2009 và CV số 1882/UBND-VX ngày 24/8/2010 của CT UBND tỉnh. Tăng cường phổ biến tác hại của rượu bia, không lạm dụng rượu dẫn đến TNGT, gây mất trật tự công cộng. Thủ trưởng các cơ quan tổ chức ký cam kết cho cán bộ, nhân viên cam kết không uống rượu bia trong giờ làm việc. Các cán bộ công nhân viên chức, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn không được uống rượu bia vào buổi sáng, thời gian nghỉ trưa và trong giờ làm việc trong tuần. Cần chấn chỉnh chấp hành và nâng cao chất lượng hiệu quả sử dụng thời gian, giờ làm việc. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện TTĐC về các quy định không uống rượu bia say trong thời gian làm việc, phê phán các trường hợp vi phạm quy định uống rượu bia trong thời gian làm việc.

Vân Anh, 10/9/2010

Related Articles

Leave a Comment