Trang chủ Tin TứcKinh tế Thông báo lần I: Kết quả ủng hộ quĩ ” Vì người nghèo”