Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Hiệp Hòa hỗ trợ hộ nghèo trồng lạc thu đông

Hiệp Hòa hỗ trợ hộ nghèo trồng lạc thu đông

by HiephoaNet

Nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo năm 2010, UBND huyện Hiệp Hòa đang triển khai xây dựng mô hình hỗ trợ hộ nghèo trồng lạc vụ thu đông. Theo đó, các hộ nông dân thuộc hộ nghèo ở 7 xã gồm Ngọc Sơn, Lương Phong, Thường Thắng, Danh Thắng, Bắc Lý, Hương Lâm, Đông Lỗ sẽ được hỗ trợ trồng 27 ha lạc, với 2 giống chủ yếu là L14 và MĐ7. Tổng kinh phí hỗ trợ là 180 triệu đồng, theo mức 50% giá giống, vật tư, phân bón, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong trồng lạc thu đông. Qua đó, giúp các hộ nghèo tiếp cận với kỹ thuật trồng lạc giống mới và tạo điều kiện trong phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một diện tích canh tác.

Phương Nhung, 6/9/2010

Related Articles

Leave a Comment