Trang chủ Quảng cáo Điểm sáng ở một làng văn hóa

Điểm sáng ở một làng văn hóa

Đăng bởi HiephoaNet

Vân An là một thôn của xã Lương Phong huyện Hiệp Hòa, trong những năm qua cán bộ và nhân dân trong thôn luôn giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của làng quê, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa và trở thành điểm sáng của huyện Hiệp Hòa trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.
Trong những ngày đầu tháng Tám lịch sử chúng tôi về thăm thôn Vân An xã Lương Phong, một trong những làng văn hóa tiêu biểu của huyện Hiệp Hòa, đã liên tục 11 năm giữ vững danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh. Có được kết quả trên là do sự nỗ lực, cố gắng của của cấp ủy, ban quản lý, mặt trận làng và nhân dân trong thôn.Năm 1989 được tách ra từ thôn Sơn Quả, thôn Vân An gặp rất nhiều khó khăn và thuộc diện nghèo của xã Lương Phong. Thực hiện cuộc vận động tòan dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, chi bộ đã sớm có nghị quyết triển khai tới các ngành và giao cho ban quản lý thôn, mặt trận làng phát động phong trào thi đua tới tất cả các hộ dân trong thôn, trong đó cán bộ, đảng viên luôn là hạt nhân của phong trào.
Khi dẫn chúng tôi tới thăm một số gia đình văn hóa tiểu biểu ông Nguyễn Văn Thắng- TRưởng thôn- trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư thôn Vân An cho biết: Hiện nay thôn có 265 hộ, khoảng 1220 nhân khẩu, trong đó có 27 đảng viên sinh hoạt tại 3 tổ đảng, thôn Vân An có đại bàn giáp với hai huyện Việt Yên và Tân Yên, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, cùng nhau xây dựng gia đình, làng văn hóa. Đầu những năm 1990  thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thôn Vân An gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận động và tổ chức thực hiện, nhưng do có sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quyết tâm của ban mặt trận làng và sự đồng thuận cao trong nhân dân nên thôn Vân An đã đạt được kết quả cao. Cái đáng ghi nhận mà nhiều làng văn hóa khác không làm và gìn giữ được đó là cấp ủy và nhân dân luôn đoàn kết, nhất trí một lòng, gìn giữ nét văn hóa làng quê. Năm 1992 người dân thôn Vân An đã đoàn kết đóng góp sức người, sức của xây dựng trạm  biến áp điện trị giá khoảng 200 triệu đồng, bê tông hóa đường giao thông, cứng hóa kênh mương, rồi đình chùa, nhà văn hóa thôn đều được xây dựng trong sự nhất trí cao với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đến nay khu văn hóa của thôn đã được xây dựng khang trang rộng trên 2 nghìn m2 đáp ứng nhu cầu hội họp, học tập, sinh hoạt của nhân dân
Vân An luôn duy trì tốt quy ước, hương ước của thôn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cước, việc tang, lễ hội: Trong lễ cưới chỉ được tổ chức khi đã đăng ký kết hôn, tổ chức một ngày đại lễ, gọn nhẹ, hạn chế rượu, bia, không hút thuốc lá… Trong việc hiếu thì không làm lễ phục hồn, khóc mướn và mời cơm khách; trong lễ hội đã tổ chức theo nghi lễ truyền thống, mang tính chất vui tươi lành mạnh, tiết kiệm. Hàng năm Vân An luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thuế và một số quỹ đóng góp của nhà nước và địa phương. Tuy sống xen canh, xen cư nhưng người dân nơi đây đã luôn đoàn kết cùng chính quyền tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội . Do vậy trong những năm qua thôn Vân An không xảy ra trộm cắp vặt, không có người nghiện hút ma túy, vi phạm pháp luật, không xảy ra tình trạng đơn thưm khiếu kiện vượt cấp.
Bên cạnh đó nghề chăn nuôi phát triển mạnh đặc biệt là nuôi gà sinh sản. Hiện thôn có trên 30 hộ nuôi gà sinh sản hàng trăm con trở lên. Ví như gia đình ông Trương Đức Bẩy làm trang trại VAC cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Gia đình Trương Đức Phúc, Bùi Văn Hảo nuôi gần nghìn con gà đẻ trứng cũng cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm…
Theo số liệu tổng hợp của ban mặt trận làng tính đến nay thôn Vân An có trên 70% hộ có thu nhập 20 triệu đồng trở lên.Trong đó chủ yếu là chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ tổng hợp. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 5%, hộ khá, giàu là trên 30%. Hàng năm trên 80% gia đình đạt gia đình văn hóa.Kinh tế ổn đinh phát triển người dân nơi đây có điều kiện chăm lo giáo dục cho con em mình. Trung bình nỗi năm thôn có hàng chục học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề,
Với những thành tích trên Thôn Vân An vừa được UBND huyện  Hiệp Hòa tuyên dương là địa phương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2005-2010), và là địa phương điển hình của huyện Hiệp Hòa sau 15 năm xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa .Từ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư đã  góp phần thúc đẩy  kinh tế – xã hội của địa phương ngày càng phát triển, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng nâng cao, tình làng nghĩa xóm ngày thêm gắn bó đó còn là nền tảng vững chắc để thôn Vân An xứng đáng là làng văn hóa cấp tỉnh trong nhiều năm.

Một số hình ảnh thôn Vân An

Khánh Hòa – Đài TT Hiệp Hòa

Bài liên quan