Trang chủ Tin TứcKinh tế Chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 – 9

Chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 – 9

Đăng bởi HiephoaNet

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan ách phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bản tuyên ngôn, dựa theo bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ, bắt đầu bằng câu: Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Mời các bạn xem toàn văn các tài liệu chứa đựng những tư tưởng chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 1946, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1) Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

2) Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 1946

3) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

BBT, 01/9/2010

 

Bài liên quan

Gửi bình luận