Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàNgười Hiệp Hòa Nâng cao hiệu quả trồng tre chắn sóng

Nâng cao hiệu quả trồng tre chắn sóng

by HiephoaNet

 

Những năm qua, việc trồng tre chắn sóng bảo vệ tuyến đê sông Cầu trong mùa mưa, bão được các cấp, ngành huyện Hiệp Hòa đặc biệt quan tâm, nhất là các xã nằm ven đê tả Cầu.

Đến nay, một số chân đê  phía sông trên địa bàn huyện đã được bao bọc từ hai đến ba hàng tre chắn sóng. Khi các hàng tre này lên xanh tốt đã phát huy tác dụng trong việc chống xói mòn, sạt trượt, bảo vệ an toàn cho tuyến đê. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều người dân thiếu ý thức trong việc giữ gìn hàng tre chắn sóng, tuỳ tiện bẻ măng, chặt tre mang về sử dụng. Các cơ quan chức năng, cấp uỷ, chính quyền một số nơi chưa có biện pháp quản lý chặt chẽ dẫn đến việc bảo vệ hàng tre chắn sóng gặp không ít khó khăn. Mặt khác, việc tổ chức trồng tre chắn sóng ở một số địa phương còn mang tính hình thức như phát động trồng hàng trăm gốc tre chắn sóng không đúng mùa  hoặc sau khi trồng xong thiếu sự chăm sóc, bảo vệ… nên 99% số tre bị chết.

Thiết nghĩ, việc trồng tre chắn sóng đã khẳng định được nhiều hiệu quả thiết thực không chỉ trong công tác phòng, chống lụt bão mà còn mang lại nguồn kinh tế đáng kể cho người dân. Vì vậy, các cấp, ngành trong huyện, nhất là các xã ven đê cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ hàng tre chắn sóng; giao nhiệm vụ trông coi cho tổ chức, cá nhân cụ thể để nâng cao trách nhiệm; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm những người cố tình chặt, phá tre làm lợi riêng cho bản thân. Hằng năm hỗ trợ các hộ dân trồng tre và trồng vào mùa xuân để tạo điều kiện cho tre phát triển tốt…

Phương Nhung, Đài TT Hiệp Hòa

Nguồn: http://baobacgiang.com.vn/11/61388.bgo, 30/8/2010

 

Related Articles

Leave a Comment