Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa đoàn kết sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước

Hiệp Hòa đoàn kết sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước

by HiephoaNet

5 năm qua, Hiệp Hòa luôn đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm phát huy truyền thống của một huyện anh hùng. Phong trào thi đua yêu nước ở Hiệp Hòa ngày càng lan tỏa, nhân rộng, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đem lại hiệu quả to lớn, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Những năm gần đây, diện mạo của huyện ngày càng khởi sắc. Kinh tế có sự phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đath 11,38%, thu nhập bình quân đầu người đạt 11,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm, đến hết năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện ước đạt còn 7%, hàng trăm hộ nghèo, gia đình chính sách có nhà mới từ sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng…Đạt được kết quả trên, một trong những nguyên nhân quan trọng là huyện Hiệp Hòa đã thường xuyên chú trọng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Đặc biệt từ năm 2007 đến nay, phong trào thi đua yêu nước được phát động gắn với thực hiện Cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã tạo những chuyển biến quan trọng trong đời sống xã hội, ngày càng nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

Nét nổi bật trong 5 năm qua là công tác thi đua – khen thưởng đã được cả hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua – khen thưởng được nâng lên rõ rệt. Phong trào thi đua của huyện được tổ chức thường xuyên, liên tục và không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của tỉnh. Các tiêu chuẩn thi đua đề ra đã mang tính toàn diện, phương thức tổ chức thi đua cũng có nhiều đổi mới với những hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức thi đua theo khối, tổ chức các cuộc vận động, thi đua ngắn hạn, dài hạn, để thực hiện các mục tiêu thi đua hàng năm huyện đề ra, ký kết thi đua giữa các đơn vị có chung lĩnh vực sản xuất, công tác. Hàng năm, huyện phát động hai đợt thi đua theo định kỳ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm, Các phong trào thi đua truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể diễn ra sôi nổi, như phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành Giáo dục-Đào tạo; phong trào nâng cao y đức  của ngành Y tế; phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” của ngành Công an, phong trào “Thi đua Quyết thắng” của Quân đội, phong trào “Sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo” của Hội Nông dân, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Hội Phụ nữ; “Lao động sáng tạo”, “5 xung kích phát triển kinh tế -xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của đoàn thanh niên…đã được duy trì và phát huy hiệu quả rõ nét. Đặc biệt, phong trào thi đua “Xây dựng khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, xây dựng củng cố chính quyền, xây đời sống văn hóa ở khu dân cư” của ủy ban MTTQ đã đóng vai trò quan trọng trong việc vận động mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Các phong trào thi đua đã hướng về cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, vì dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

Với những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010, toàn huyện xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến và nhân tố mới. Trong đó có nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, các bộ ngành tặng cờ thi đua, Bằng khen, giấy khen như huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước, Bằng khen của thủ tướng chính phủ; cờ thi đua của Bộ GTVT và UBND tỉnh; Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh và các danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh…Những điển hình tập thể, cá nhân đã được tôn vinh thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa của phong trào thi đua yêu nước ở Hiệp Hòa.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa, 27/8/2010

Related Articles

Leave a Comment