Trang chủ Tin TứcKinh tế Phát huy vai trò của người Phụ nữ trong phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc

Phát huy vai trò của người Phụ nữ trong phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc

Đăng bởi HiephoaNet

Đứng trước tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, tình trạng nhiều gia đình buông lỏng quản lý, giáo dục con em dẫn đến thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ngày càng nhiều, nhận thức được vai trò người phụ nữ trong việc giáo dục con cái và các thành viên trong gia đình không mắc các tệ nạn xã hội. Hội liên hiệp phụ nữ huyện Hiệp Hòa nói chung và hội liên hiệp phụ nữ xã Bắc Lý nói riêng đã tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết 09/CP về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

Bắc lý (Hiệp Hòa – Bắc Giang) là một trong những xã đông dân cư với hơn 13 nghìn dân ở 30 thôn xóm. Trong đó tổng số hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt là hơn 2 nghìn hội viên, sinh hoạt ở 30 chi hội. Trong những năm qua, tình hình kinh tế – xã hội xã Bắc Lý  không ngừng phát triển, đời sống vật chất tinh thần của chị em phụ nữ ngày càng được nâng lên, song bên cạnh đó cũng nảy sinh không ít các tệ nạn xã hội, việc giáo dục con em hiện nay đối với phụ nữ là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, các tệ nạn ma túy, mại dâm gây ảnh hưởng lớn tới tư tưởng đời sống người dân. Từ thực tế đó, hội liên hiệp phụ nữ xã Bắc Lý luôn xác định công tác bảo vệ an ninh tổ quốc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Bộ công an và hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua Ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ xã Bắc Lý đã thực hiện tốt  sự chỉ đạo của hội liên hiệp phụ nữ huyện, chính quyền các cấp về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Với phương châm “phòng ngừa là chính”,  hội phụ nữ đã tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, tranh thủ sự ủng hộ của ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của các cấp hội phụ nữ để thực hiện có hiệu quả tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Hàng năm, hội thường xuyên phối hợp với các ngành như: công an, tư pháp…tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên và tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền Nghị quyết 09 và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của chính phủ, đề án xây dựng xã không tệ nạn ma túy, phòng chống tệ nạn ma túy đến năm 2010. Tập trung phòng ngừa, tố giác tội phạm, TNXH trong thanh thiếu niên về tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc, tổ chức đua xe máy, chống người thi hành công vụ, những hành vi trái đạo đức, thuần phong mỹ tục, góp phần làm giảm tội phạm, nhận cảm hóa giáo dục cho người lầm lỗi trở về địa phương. Các cấp hội phụ nữ còn tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, NQ liên tịch 01 về “quản lý giáo dục con em trong gia đình, người thân không vi phạm pháp luật” gắn với xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” ở 30 chi hội; xây dựng 4 CLB phòng chống TNXH với 143 thành viên, phụ trách địa bàn và các gia đình có chồng con, người thân nghiện ma túy, các tụ điểm có nghi vấn buôn bán ma túy để tuyên truyền, vận động, cảm hóa giáo dục, đến nay việc làm này đã trở thành nề nếp của các cán bộ hội viên hội phụ nữ trong toàn xã. Đặc biệt hội phụ nữ xã thường xuyên trú trọng đến công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, xây dựng các cụm dân cư không có người phạm tội, TNXH, xây dựng thôn làng không ma túy; duy trì hoạt động của các CLB phòng chống tội phạm, CLB phòng chống bạo lực gia đình, CLB không sinh con thứ 3…sinh hoạt dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng lồng ghép các chỉ tiêu thi đua đã góp phần tích cực trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Trong những năm qua, hội đã chuyển tải đến 30 chi hội phụ nữ cơ sở gần 300 cuốn tài liệu “thông tin phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS và cộng đồng”. Phối hợp với công an xã, tư pháp xã tổ chức các buổi tập huấn tuyên truyền về phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, luật hôn nhân gia đình, luật ATGT; thường xuyên tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng từ xã đến thôn cho toàn dân về TNXH, các quy định nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình no ấm bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc; tuyên truyền cho các chị em phương pháp giáo dục con em trong gia đình đề cao ý thức cảnh giác với các TNXH, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, thu gom bơm kim tiêm…được hoạt động duy trì hiệu quả hàng năm. Thông qua đó đã giúp các chị em nâng cao trách nhiệm nắm tình hình thực tế tham gia phát hiện cung cấp thông tin cho các cấp chính quyền và công an xã phá được 8 tụ điểm đánh bạc, 5 vụ buôn bán ma túy, 2 vụ mại dâm, vận động hàng chục đối tượng đi cai nghiện, cảm hóa giáo dục được 30 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Điển hình như các điểm nóng về ma túy, cờ bạc, mại dâm ở thôn Trước, Bắc vụ 1, Bắc vụ 2, Cầu Rô, thôn Đoài, Hợp lý, thôn Trung, Lý Viên…đã được dẹp bỏ nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã ngày càng đi vào nề nếp, dần ổn định. Nói về những chuyển biến sau 12 năm hội phụ nữ phối hợp thực hiện NQ liên tịch, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, TNXH trên địa bàn xã, chị Nguyễn Thị Huân – CT hội LH Phụ nữ xã Bắc Lý cho biết: “thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, phát huy vai trò của người phụ nữ trong tình hình mới, hội phụ nữ chúng tôi đã thường xuyên phối hợp với các ngành phát hiện và phá nhiều vụ cờ bạc, tội phạm nguy hiểm ở địa phương. Do vậy hiện nay trên địa bàn xã không còn các tụ điểm TNXH phức tạp làm cho nhân dân yên tâm sản xuất.”

Hội Phụ nữ xã còn tích cực giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, giới thiệu việc làm, ổn định cuộc sống, trong những năm qua hội đã giúp không hoàn lại cho gần 200 chị có hoàn cảnh khó khăn với 89 triệu đồng và hơn 900 ngày công lao động. Phối hợp các ngân hàng vay vốn giúp chị em sản xuất chăn nuôi được 15 tỷ đồng. Duy trì hiệu quả các CLB phòng chống TNXH theo dõi giúp đỡ động viên, cảm hóa giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật và mắc các TNXH, phát huy vai trò của người phụ nữ là những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động phụ nữ và nhân dân cùng tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh tổ quốc. Ngoài ra hàng năm hội phụ nữ xã đều tổ chức đăng ký và bình xét các hộ gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật đồng thời thực hiện tốt chức năng thành viên hội thẩm và công tác hòa giải, là cầu nối hàn gắn những mâu thuẫn gia đình, mất đoàn kết thôn xóm, giải quyết hàng trăm vụ việc mâu thuẫn, đơn thư tố cáo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên phụ nữ. Trong 12 năm thực hiện NQ 09, tình hình tội phạm TNXH trên địa bàn xã có xu hướng giảm hẳn, các vụ việc phức tạp, gây rối trật tự công cộng đã được giải quyết kịp thời. Từ đó góp phần củng cố tình đoàn kết gia đình thôn xóm, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn toàn xã. Đánh giá về vai trò của người phụ nữ nói chung và phong trào tham gia BVANTQ của phụ nữ xã Bắc Lý nói riêng, Bà Đặng Thị Lợi – CT hội liên hiệp phụ nữ huyện Hiệp Hòa cho biết: “chúng tôi thường xuyên chỉ đạo 26/26 chi hội phụ nữ cơ sở  duy trì và xây dựng  nhân rộng các mô hình như 5 không 3 sạch, mô hình phụ nữ tự quản, các chương trình giúp phụ nữ xóa đói giảm ngheò, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, gắn vào các chỉ tiêu thi đua hàng tháng hàng quý, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi hội viên phụ nữ trong phong trào BVANTQ nói chung và công tác phòng chống tội phạm nói riêng. Trong đó phụ nữ Bắc Lý là một trong những chi hội có hoạt động rất tích cực mặc dù đây là địa bàn đông dân cư nhất, chúng tôi luôn đánh giá cao trong các dịp thi đua khen thưởng hàng năm, chúng ta cần nhân rộng những điển hình như thế.”

Với những nỗ lực cố gắng mà hội viên phụ nữ xã Bắc Lý làm được trong thời gian qua đã được các cấp ghi nhận với nhiều bằng khen, giấy khen, được nhân dân đồng thuận tin tưởng. Vai trò của người phụ nữ ngày càng được nâng lên, trách nhiệm, ý thức bảo vệ an ninh trật tự của chị em phụ nữ có chuyển biến rõ rệt. Từ năm 1998 đến nay hội phụ nữ xã luôn đạt tập thể vững mạnh toàn diện, 7 năm liền được UBND tỉnh tặng giấy khen, 5 năm liền được UBND huyện tặng giấy khen trong hoạt động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và trong phong  trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Phong trào phụ nữ Bắc Lý xứng đáng là một trong những xã điển hình đi đầu trong công tác phòng chống tội phạm, TNXH, góp phần giữ ấm ngọn lửa hạnh phúc trong mỗi gia đình và sự bình yên trong mỗi xóm làng, làm kiềm chế gia tăng tội phạm, TNXH, thúc đẩy phong trào “toàn dân BVANTQ” trên địa bàn huyện Hiệp Hòa ngày càng phát triển vững chắc.

Vân Anh – Đài TT Hiệp Hòa – Bắc Giang, 25/6/2010

Bài liên quan

Gửi bình luận